สธ.นนทบุรี แถลงการณ์ด่วน!

เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากจะให้คนไทยทุกช่วยกันเฝ้าระวังให้มากขึ้นจากกรณี สธ.ยืนยันไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 3 ราย เป็นครอบครัวเดียวกัน โดย 2 รายกลับจากประเทศเสี่ยง ยืนยัน ยังไม่ใช่ super spreader ย้ำไทยยังไม่เข้าระยะ 3

ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ออกแถลงการณ์ด่วน! โดยระบุว่า 25 กุมภาพันธ์ 2563เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไร้สโคโรน่า 2019

เรียน ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า ผอ.รผช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่งและหัวหน้ากลุ่มงานทุกงานในสสจ.ด้วยขณะนี้มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบมีการระบาดและมีรายงานผู้ปวยยืนยันทั่วโลกรวม 34 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษและเรือ Damond Pincess ที่เข้าจอดท่าญี่ปุ่นจากข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพัน 2563 มีจำนวนผู้ป่วย 79,702 ราย มือาการรุนแรง 11,567 รายและเสียชีวิต 2,626 ราย นั้นในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับดำเนินการ ดังนี้

1.ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระหรวงสารารณสุขเช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก้าและสิงคโปร์ ควรกักตัว 14 วัน (และขอให้ติดรามรายชื่อประเทศเสี่ยงที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม)

2.ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ควรงดเดินทาง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

อย่างไรก็ตาม อยากจะให้คนไทยทุกคนช่วยกันเฝ้าระวังกันให้มากขึ้นจริงๆนะคะ สำหรับใครที่เคยไปเที่ยวในพื้นที่เสี่ยง กลับมาให้รอดูอาการที่บ้านก่อน หมั่นล้างมือบ่อยๆ และไม่ไปในที่ๆมีคนหมู่มากอยู่กันเยอะนะคะ