สบายๆ มติสภาฯ 272 ต่อ 49 ไว้วางใจ “บิ๊กตู่” เป็นนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ต่อ

News

ถือเป็นช่วงวันสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับประชุมสภาฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อเวลา 09.49 น. วันที่ 28 ก.พ. 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดการประชุมสภาฯ เพื่อลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เริ่มจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นลำดับแรก ตามด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากนั้นให้สมาชิกแสดงตนก่อนลงมติ 322 คน ครบองค์ประชุม หากไม่ไว้วางใจให้กดปุ่มเห็นด้วย และหากไว้วางใจกดปุ่มไม่เห็นด้วย หลังปิดลงคะแนนผลปรากฏว่า เห็นด้วย 49 เสียง ไม่เห็นด้วย 272 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปคือ ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์

ที่มา ไทยรัฐ