จ่ อถก ปิดดรุงเทพฯ หลังหลายจังหวัดออกมาตราการปิดเมือง

News

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีการถูกพูดถึงจากประชาชนอย่างมาก เมื่อวันที่ 14 มี.ค. เวลา 08.30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยกล่าวถึง กรณีผวจ.บุรีรัมย์ และอุทัยธานี สั่งปิดเมือง ในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโ ร ค

โดย มีผวจ.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนปกครองทั้งประเทศ ยืนยันว่าผวจ. มีอำนาจเต็มที่ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโร คติดต่อจังหวัด ในการออกมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการติดต่อ สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องปรึกษาใคร

แต่มาตรการดังกล่าวจะต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมโร คติดต่อจังหวัด ที่มีแพทย์ และส่วนเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานช่วยพิจารณา ทั้งนี้ตนได้ดูในเรื่อหาของคำว่า “ปิดเมือง” คือมีมาตรการคัดกรองคนเข้าเมืองและไม่ให้คนรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรม ซึ่งก็ถือว่าตรงตามมาตรการที่ควรจะทำ

“คำพูดดูเหมือนว่าปิดเมือง แต่หลักการปฎิบัติเป็นการสกรีนคนทั้งเมือง ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ตามกฎหมาย และไม่ต้องมาหารือหรือปรึกษาผม เพราะประธานคณะกรรมการควบคุมโร คติดต่อจังหวัด มีอำนาจโดยชอบธรรมอยู่แล้ว” รมว.มหาดไทย กล่าว

เมื่อถามว่า หากแต่ละจังหวัดต่างประกาศปิดเมือง จะทำให้ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละจังหวัด ซึ่งเรามีมาตรการที่เป็นกรอบ ให้ผวจ. แต่ละจังหวัดรวมถึง กทม. นำไปปฎิบัติ โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าการปิดเมือง จุดประสงค์หลักคือไม่ให้คนมารวมกลุ่มกัน รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายของคน แต่ต้องยอมรับว่าคนในจังหวัดนั้นจะต้องได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ ดังนั้นผวจ. จะต้องวางมาตรการเรื่องระบบขนส่ง

เช่น การขนส่งสิ่งอุปโภค บริโภค ที่จะต้องดูให้เพียงพอกับคนในจังหวัด ทั้งนี้ยืนยันว่าตนดีใจที่มีการปิดจังหวัด และไม่ได้มองว่าเป็นความลักลั่นในการทำงาน ซึ่งแต่ละจังหวัดก็มีแผนการปฎิบัติที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การ ของแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ตนเชื่อว่าขณะนี้มีหลายจังหวัดคิดอยากจะปิดเมือง เพียงแต่ต้องไปหามตรการรองรับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อประชาชน ส่วนกรณีที่จะห้ามไปถึงการร่วมในกิจกรรม งานบุญ งานบวช เรื่องนี้ต้องรอ ครม. หารืออนุมัติกรอบหลักเกณฑ์ก่อน

ทั้งนี้สำหรับมาตรการที่ออกมาถือว่าเป็นคุณ และ ถ้าทำเช่นนี้เหมือนกันหมดถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ส่วนแนวโน้มการปิด กทม. นั้น ให้รอคณะกรรมการควบคุมโร คติดต่อแห่งชาติเสนอขึ้นมาก่อน แล้วจึงนำเข้าหารือที่ประชุมบริหารสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาแต่ยอมรับว่ามีการพูดคุยในประเด็นดังกล่าวนี้อยู่ อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวเชื่อว่าเราจะมีการออกได้ในเร็วๆนี้

ขอบคุณ ข่าวสด