รั ฐ ฯ เมียนมาร์ ขอความร่วมมือ แรงงานพม่าในไทย

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ สำหรับสถานการณ์ covid-19 ที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีรายงานว่า รัฐบาลเมียนมาร์ ออกคำแถลง ขอความร่วมมือ คนงานเมียนมาในประเทศไทย ไม่เดินทางกลับไปที่เมียนมาช่วงนี้ เพื่อจะป้องกันปัญหา COVID หากใครเดินทางกลับเมียนมาจะต้องเสียค่า re entry 1000 บาท จากปกติที่ช่วงสงกรานต์ ตม ไทยจะยกเลิกการเก็บเงินค่า re entry 1000 บาท และเมื่อเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วจะต้องสังเกตอาการ ของตนเอง 14 วัน ส่งผลให้แรงงานเมียนมาที่รอข้ามแดน ลดน้อยลง เหลือแต่คนที่ต้องการกลับไปทำเอ็มโอยูและนักท่องเที่ยวเท่านั้น

การออกโรงขอร้องไม่ให้แรงงานเมียนมาร์เดินทางกลับไปฉลองปีใหม่มีขึ้น หลังจากที่มีการยืนยันว่า ขณะนี้มีเพียงแค่เมียนมาร์ กับลาว เพียง 2 ประเทศเท่านั้นในกลุ่มอาเซียนที่ยังไม่พบ COVID ขณะที่สมาชิกอาเซียนอีก 8 ประเทศ ที่พบ COVID คือ ไทย กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน

เบื้องต้นกรมการจัดหางานได้หารือกับคณะผู้แทนของทางการเมียนมา นำโดย นายมอ บาลา Maw Bala ที่ปรึกษา Counsellor นายเมียว มิน นาย Myo Myint Naing และ นาย Ye Yan Aung อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านแรงงาน Labour Attache โดยทั้งสองฝ่าย เห็นชอบร่วมกันที่จะออกประกาศเกี่ยวกับการงดเว้นการเดินทางกลับประเทศ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ สถานทูตเมียนมาฯ ได้มีการออกประกาศ แจ้งเตือนแรงงานเมียนมาให้หลีกเลี่ยงการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเข้ามาทำงานในไทยอาจถูก กัก บริเวณตามมาตรการป้องกัน

อย่างไรก็ตามสำหรับในช่วงนี้ที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดกันทุกประเทศ ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคน ช่วยกันเฝ้าระวัง ไม่ให้ตัวเองไปในที่เสี่ยง เพื่อที่จะได้ไม่นำ เ ชื้ อ มาติดคนรอบตัว หรือครอบครัวในบ้านนะคะ

ขอบคุณ : ข่าวไทย