ล ง ทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

News

เป็นสอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังรอคอยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 23 มีนาคม ถึง 26 เมษายน นี้ รอบนี้คาดว่าจะมีการปรับเกณฑ์ใหม่ในการคัดเลือกที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม ป้องกันการสวมสิทธิ์ แต่สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนอยู่แล้วก็สามารถใช้รูดซื้อสินค้าได้ตามปกติ ในทุกๆเดือน จนกว่าจะมีการให้ลงทะเบียนใหม่ สำหรับการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2563 หรือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบ 2 ที่จะเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง เมษายน 2563

ทำโครงการบัตรคนจนรอบ 2 พร้อมเปิดลงทะเบียน 23 มีนาคม ถึง 26 เมษายน นี้ ยันคำนวณรายได้รายครัวเรือน ส่วนสัปดาห์ถัดไป ดัน ชิมช้อปใช้ ช่วยชาติ กระตุ้นใช้จ่ายในประเทศ ก่อนให้ลงทะเบียน 1 เมษายนถึง30 มิถุนายน คาดใช้งบ 35000 ล้านบาท

คลังเตรียมเสนอครม 3 มีค ใช้งบ 8500 ล้านบาท ทำโครงการบัตรคนจนรอบ 2 พร้อมเปิดลงทะเบียน 23 มีนาคม ถึง 26 เมษายน นี้ ยันคำนวณรา/ยได้รายครัวเรือน ส่วนสัปดาห์ถัดไป ดัน ชิมช้อปใช้ ช่วยชาติ กระตุ้นใช้จ่ายในประเทศ ก่อนให้ลงทะเบียน 1 เมษายนถึง30 มิถุนายน คาดใช้งบ 35000 ล้านบาท รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่า กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม) วันที่ 3 มีนาคม พิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2563 หรือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบ 2 ที่จะเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-26 เมษายน 2563 โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการสำรวจผู้มีรายได้น้อยที่เป็นข้อมูลปัจจุบันให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดใหม่ เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการให้ผู้มีรายได้น้อยตัวจริงได้รับบัตรมากที่สุด โดยคาดว่าจะใช้เม็ดเงินประมาณ 8500 ล้านบาท ใช้เม็ดเงินจากงบกลาง ในรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินปี 2563 มาดำเนินการ

ทั้งนี้การลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ จะมีการตรวจสอบรายได้เป็นรายครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มีครอบครัวดูแล ขณะเดียวกันจะมีการทบทวนข้อมูลของผู้ถือบัตรเพื่อให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นและกระทรวงการคลังสามารถตัดสิทธิและเพิ่มสิทธิผู้ถือบัตรได้ตลอดเวลา ส่วนสวัสดิการต่างๆ ของผู้ถือบัตรจะยังคงใช้สวัสดิการเดิมที่มีในปัจจุบัน แต่จะกำหนดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและความจำเป็นของผู้มีรายได้น้อยแต่ละบุคคลมากขึ้น

เปิดลงทะเบียนคนจนรอบ2 นอกจากนั้น ในการประชุมครม.ครั้งต่อไป วันที่ 10 มีนาคม กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการชิมช้อปใช้ ช่วยชาติ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวในประเทศ โดยจะเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งคาดว่าจะใช้เม็ดเงินในการดำเนินการ 35000 ล้านบาท โดยจะใช้งบกลางในการดำเนินการเช่นกัน

รายงานข่าวระบุว่า ในเดือนเมษายน กระทรวงการคลังยังจะเสนอครม พิจารณา โครงการประชารัฐสร้างไทย เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านระดับ A B C หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท โดยธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส และธนาคารออมสิน วงเงิน 71742 ล้านบาท ซึ่งรัฐจะชดเชยเงินตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังต่อไป รวมถึงพิจารณาการกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ พรบ หนี้สาธารณะ เพื่อลงทุนในระบบถนน นํ้าและการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ วงเงิน 1 แสนล้านบาท

ทั้งนี้การลงทะเบียนรอบใหม่ที่จะถึงนี้อาจมีการเลื่อนออกไปเนื่องจากปัญหา CO VID ทั้งหนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานมุมข่าวจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ , ข่าวไทย