สปป ล า ว ประกาศปิดประเทศ

News

อีกหนึ่งสถานการณ์ที่ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องจากในประเทศและต่างประเทศ จากสถานการณ์ ในตอนนี้ในหลายประเทศทั่วโลก ยอดผู้ ติ ด เ ชื้ อทะลุ 2 แสนกว่ารายแล้ว ล่าสุด (20 มี.ค.63) ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทน์ ได้ออกมาประกาศเรื่องมาตรการการเข้าเมืองของ สปป.ลาว เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

1.รัฐบาล สปป.ลาว สั่งปิดด่านประเพณี ด่านท้องถิ่นทั้งหมด (จุดผ่อนปรน) ตั้งแต่ 19 มี.ค.- 20 เม.ย.

2.ยกเลิกออกวีซ่า ที่ด่านทุกประเภท ตั้งแต่ 20 มี.ค.-20 เม.ย.

3.ระงับการใช้บัตรผ่านแดน ตั้งแต่ 20 มี.ค.-20 เม.ย.

4.ผู้ที่ได้วีซ่า และจะเดินทางเข้าสปป.ลาว ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าปลอดโ ร ค

5.ยกเลิกการยกเว้นวีซ่าเป็นการชั่วคราว (รวมถึงไทย)

6.ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด รวมถึงคนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ให้กักตัวเอง 14 วัน

ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรกรในการป้องกันของรัฐของ สปป.ลาว โดยปิดทุกด่านที่จะเข้าสู้ประเทศ พร้อมกับยกเลิกวีซ่า และถือว่าไทย กรุงเทพคือกลุ่มเสี่ยงถ้าเดินทางเข้ามาต้องกักตัว 14 วัน

ทั้งนี้สำหรับคนที่ออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความสบายใจของตัวเองและคนรอบข้างที่สำคัญควรหมั่นล้างมือให้สะอาด