หมอจุฬาฯ ชี้ ไทยถึงจุด โควิด-19 ติดกันเองแล้ว

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ สำหรับสถานการณ์ covid-19 ที่ล่าสุด ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ถึงสถานการณ์การแพร่ของ โ ร ค โคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ระบุว่า

“ถ้ามีอาการทา ง ป อ ด แม้เป็นคนไทยไม่ได้ไป ตปท. ไม่เคยสุงสิงกับชาว ตปท. ตรวจ covid 19 ด้วย ขณะนี้ ไทยมี ไทยแพร่กันเอง ไทยติดกันเอง พลาดไป จะติด จนท.รพ. ซึ่งติดคนป่วยอื่นๆ ต่อ ขณะนี้เป็น local transmission สหรัฐฯ ให้ตรวจ (Ann Intern Med 2 – 3 วันมานี้) โดยเรียนจากจีนที่ทำเช่นกันมาตลอด

ต่อมาระบุข้อความอีกด้วยว่า ตรวจฟรี เพื่อป้องกัน การติดทั่วประเทศ“พบเร็ว กักเร็ว ตามคนสัมผัสเร็วกันไปทั่ว”ตรวจด้วยอะไร CT ป อ ด PCR serologyจะใช้อะไร แบบไหนอย่างไร ผสมผสาน ไม่ใช่คิดแต่ว่า แพง หรือทำไม่ได้เราต้องไม่พูดว่า ทำไม่ได้ เพราะของเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่า ทำให้ประเทศจีนฟื้นภายใน 2 เดือนครึ่งอย่าปล่อยให้ทะลักเป็นสิบเป็นร้อย เข้า รพ ที่ไม่มีเครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ ช่วย ขี วิ ต ไม่มีวันพอ
อย่าปล่อยให้ ลุ ก ล ๅ ม โดยเราทุก กลุ่มสมาคม และแพร่เร็ว