เปิดวิธีรับเงินคืน “ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า”

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่มีเงินมัดจำไว้กับการไฟฟ้า ถึงเวลาที่จะได้รับเงินคืนแล้ว จากกรณีได้มีการเผยแพร่ประเด็นที่ว่า จะมีมาตรการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าประมาณ 3,000 บาทต่อครัวเรือน แทนการจ่ายเงินคนละ 2,000 บาทนั้น หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า รายละเอียดคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้านั้น ต้องทำอย่างไร ใครจะได้เงิน แล้วจะให้เงินอย่างไร เราจะมาสรุปให้ง่ายๆ ดังนี้

ทำความเข้าใจ ก่อนไปเอา “ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า”

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า สำหรับ “ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า” ที่จะคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็กนั้น หลายท่านที่เคยยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า จะรู้จักกันในชื่อค่าธรรมเนียม “เงินประกันการใช้ไฟฟ้า”

โดยที่มาที่ไปของ “เงินประกันการใช้ไฟฟ้า” นั้น กฟน. อธิบายไว้ให้เข้าใจง่ายๆ ว่า ครั้งแรกที่คุณยื่นขอใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ซึ่งคุณจะได้เงินคืนก็ต่อเมื่อคุณเดินทางไปทำเรื่องยกเลิกใช้ไฟฟ้า

ส่วนเหตุผลที่ต้องเก็บ “เงินประกันการใช้ไฟฟ้า” เนื่องจากเป็นค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า เพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดย แหล่งข่าวจาก กฟน. ยกตัวอย่างความจำเป็นที่ต้องมีการเก็บ “เงินประกันการใช้ไฟฟ้า” ให้เห็นภาพว่า บ้านของนาย ก. ไม่ยอมจ่ายค่าไฟฟ้า ทาง กฟน. ก็จะยึดเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของ นาย ก. ที่เคยจ่ายไว้กลับเข้ารัฐ

หมายเหตุ : ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จะได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทุก 5 ปี โดยคิดในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย

โดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันคืนเมื่อยกเลิกใช้ไฟฟ้า มีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

– มิเตอร์ขนาด 5(15) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท (บ้านพักขนาดเล็ก ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก)

– มิเตอร์ขนาด 15(45) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท (เป็นขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้)

– มิเตอร์ขนาด 30(100) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,000 บาท (บ้านพักขนาดใหญ่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด)

– มิเตอร์ขนาด 15(45) เฟส 3 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 6,000 บาท (ประชาชนไม่นิยมใช้ จะมีประชาชนส่วนน้อยที่ได้รับอัตราเงินจำนวนนี้)

“ขึ้นอยู่กับแต่ละรายที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้าฯ มีตั้งแต่ 300 บาท 2,000 บาท 4,000 บาท และ 6,000 บาท” นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าว

มิเตอร์ไฟฟ้า จะระบุขนาดของมิเตอร์เอาไว้

รายละเอียดการรับเงินคืน

นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า “ผู้ที่จะได้รับเงินคืนค่าประกันค่ามิเตอร์ มีจำนวนรวม 21.5 ล้านราย คิดเป็นวงเงินประมาณ 3 หมื่นล้านบาท” เริ่มทยอยคืนได้ในรอบบิล “สิ้นเดือนมีนาคม” นี้

ขณะที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า ประชาชนสามารถดำเนินการขอคืนเงินกับหน่วยงานที่ท่านยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า ท่านขอใช้ไฟฟ้าจาก กฟน. หรือ กฟภ.

หมายเหตุ : การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้บริการพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกจังหวัดของประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดข้างต้น

คุณสามารถดูขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าได้ โดยดูที่ด้านหน้าของมิเตอร์

“เงินประกันของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือน จะมีจำนวนเงินไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ และมิใช่ว่าทุกคนในบ้านจะได้เงิน แต่ผู้ที่ได้เงินจะเป็นผู้ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น” แหล่งข่าวจาก กฟน. กล่าว ยกตัวอย่างเช่น ที่บ้านของนาย ก. ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) นาย ก. จะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น 2,000 บาท

สำหรับกรณีที่เจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า เ สี ย ชี วิ ต แล้ว นายวัชระ โฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่า การที่ลูกหลานจะได้รับเงินคืนนั้น ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร อย่างไรก็ดี หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว จะรายงานให้ทราบต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก thairath