เ ปิ ดตัว WIN Masks หน้ากากซักได้

News

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับในบ้านเรา โดยในช่วงที่ผ่านมานี้ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา และสถาบันเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ ได้วิจัยและนวัตก ร รม ได้จัดแถลงข่าว

ร่วมวิจัย และพัฒนาหน้ากากอนามัยจากผ้า Nano กันไรฝุ่นศิริราช

ตัวหน้ากากมีโครงสร้าง 3 ชั้น

1) ผ้ากันไรฝุ่นศิริราชชนิดทอแน่น เคลือบสารนาโนกันน้ำ

2) ผ้าไมโครไฟเบอร์ผสม ZnO ที่มีคุณสมบัติยับยั้งได้

3) ผ้าฝ้ายที่สามารถดูดซับน้ำจากไอจาม ผ้า 3 ชั้นทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถกรองฝุ่นและละอองฝอยจากเสมหะขนาดเล็กระดับ 2.5-5 ไมครอนได้ ซักล้างได้ มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ

คุณสมบัติผ้ากันไรฝุ่นศิริราช

– ทําจากผ้าทอแน่นพิเศษ (Tightly woven) โดยใช้เส้นด้ายขนาดจิ๋ว (Microfibers) ให้มีจํานวนเส้นด้าย(Thread count) มากกว่า 270 เส้น/ตร.นิ้ว

– มีขนาดรูผ้า (Pore size) 4-5 ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าละอองฝอยของเสมหะ (droplet)

ส่วนประกอบ 3 ชิ้นที่สำคัญของหน้ากากอนามัยจากผ้านาโนกันไรฝุ่น WIN-Masks

1 ผ้ากันไรฝุ่นศิริราชเคลือบสาร Nano มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ และกรองฝุ่นละอองฝอยขนาด 5 ไมครอนได้

2 ผ้าไมโครไฟเบอร์ ผสม ZnO มีคุณสมบัติยับยั้งได้

3 ผ้า cotton เบอร์ 30 คุณสมบัติดูดซับสารหรือความชื้นที่มาจากผู้ใช้

การออกแบบและดีไซน์ เพื่อให้แนบกับใบหน้าและสวมใส่สบาย

– แนวคิด และรูปแบบในการออกแบบ หน้ากาก WIN-Masks ออกแบบโดยทีมออกแบบของ ศลช. มุ่งเน้นการออกแบบที่ทันสมัย และสวมใส่สบาย มีหลายขนาด Small Medium Large

ผลการทดสอบคุณสมบัติหน้ากาก WIN-Masks

– ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากาก (Particle filtration efficiency)

– เบื้องต้น หน้ากากต้นแบบสามารถป้องกันหรือกรองฝุ่นละออง 2.5 ได้ 65% ซึ่งมีค่าใกล้เคียง Surgical mask ทั่วไป และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้สามารถกรองฝุ่น 2.5 ได้ไม่ต่ำกว่า 80% ในชุดส่งมอบหน้ากาก 5,000 ชิ้น

ความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของเหลว (Fluid resistance)

– ผลการทดสอบโดยการหยดน้ำลงบนพื้นผิวผ้ากรองไรฝุ่นที่เคลือบด้วยสารนาโน พบลักษณะน้ำกลิ้งบนใบบัว โดยที่น้ำไม่ซึมไปในเนื้อผ้า

ความกระชับของหน้ากากเมื่อสวมใส่ (Fit test)

– ค่า Fit efficiency คือการทดสอบ ประสิทธิภาพการกรองอากาศจากภายนอกเมื่อสวมใส่ในคนทั่วไป พบว่า WIN-Masks สามารถป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าได้ประมาณ 68% ซึ่งดีกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปที่สามารถป้องกันอากาศจากภายนอกได้เพียง 62%

– ค่า Fit Factor เท่ากับ 3.11 หมายความว่า อากาศภายในหน้ากากนั้นมีความสะอาดมากกว่าอากาศภายนอก 3 เท่า ซึ่งมีค่าดีกว่า หน้ากากอนามัยทั่วไป (Surgical Mask) ซึ่งได้ค่า 2.65

ทดสอบการซึมผ่านของอากาศ (Permeability Test)

– ผลทดสอบการซึมผ่านของอากาศ ของผ้ากันไรฝุ่นศิริราช ตามมาตรฐาน ISO 9237 : 1995 (E) โดยสถาบันพัฒนาสิ่งทอ แห่งประเทศ ได้ค่าเฉลี่ย 0.709 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต่อตารางเซนติเมตร ต่อวินาที (โดยค่า = 0 แปลว่าไม่สามารถซึมผ่านได้ ค่า = 1 แปลว่ามีอากาศซึมผ่านที่ดีมาก)

ทดสอบการหายใจด้วยอาสาสมัคร ในสภาพการทำงานในที่ร่ม พบว่าสามารถใส่ได้นานไม่รู้สึกอึดอัด

– สามารถซักซ้ำได้ประมาณ 30 ครั้ง

ผลการทดสอบคุณสมบัติหลังการสักซ้ำที่

– 0 ครั้ง มีประสิทธิภาพการกรองที่ อนุภาค 0.3 ไมครอน ประมาณ 34%

– 30 ครั้ง มีประสิทธิภาพการกรองที่อนุภาค 0.3 ไมครอนประมาณ 45%

ทั้งนี้สำหรับคนที่ออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความสบายใจของตัวเองและคนรอบข้างที่สำคัญควรหมั่นล้างมือให้สะอาด

ขอขอบคุณ : tnnthailand, springnews