3 ขั้ น ต อ น ขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังรอคอยเงินคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป

โดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งหากข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องและตรงกันกับข้อมูลที่การไฟฟ้ามีอยู่ จะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีค2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายครบจำนวนทั้งหมด 21.5 ล้านราย วงเงิน 30000 ล้านบาท นอกจากนี้การไฟฟ้ายังได้เตรียมวางระบบการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นของการไฟฟ้าด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น

สำหรับขั้นตอนการขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ามี 3 สเต็ปดังนี้

1 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน

2 กรอกชื่อ-นามสกุล

3 กรอกเลขที่สัญญาที่อยู่ในบิลค่าไฟฟ้า ณ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง กฟน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ ข้อมูลถูกต้องรับเงินคืนตั้งแต่ 31 มีค 2563 เป็นต้นไป

โดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากCD-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้านท่าน หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่หลายท่าน

ขอบคุณที่มาจาก ศ ดร นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ , ข่าวไทย