5 ห ม อเก่ง ที่เป็นความหวังของคนไทย

Variety

ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ยังคงได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยล่าสุด นายกฯ มีศูนย์บริหารสถานการณ์การแ พ ร่ ร ะ บ า ด ที่เป็นประธานเอง โดยนายกฯได้หมอเก่งๆ 5 คน มาอยู่ข้างกายภายในศูนย์ฯ ก็ทำให้ประเทศไทยมีความหวัง

โดยหลังจากมีการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสถานการณ์ ครั้งแรก ของ นายกรัฐมนตรี “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา

ทั้งหมดถูกเรียกตัวด่วน เพื่อคุยกับนายกรัฐมนตรี ในการให้คำปรึกษาถึงสถานการณ์ในตอนนี้ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา พวกเขาไม่ใช่แค่บรมครูของหมอทั้งประเทศ หากแต่ยังมีชื่อเสียงระดับโลกด้านวงการแพทย์อีกด้วย จากนั้นเราจึงเห็นมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลออกมา โดยเฉพาะเรื่องการงดจัดงานสงกรานต์ ซึ่งมีความหมายต่อการหยุดการแพร่ด้วยเช่นกัน

ด้วยความรู้ความสามารถของหมอเก่งๆ ทั้ง 5 ท่านนี้ ประเทศไทยจึงมีความหวังว่าสถานการณ์นี้จะผ่านไปได้

“ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร” อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

“ศ.นพ.อุดม คชินทร” อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

“ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

“ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี” อาจารย์แพทย์อายุรศาสตร์ นายกแพทยสมาคม

“ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์” นายกแพทยสภา

ขอบคุณ tnews