ต ร ว จสอบสถานะเราไ ม่ ทิ้งกัน ขึ้น ไ ม่ ได้รับสิทธิ เตรียมยื่นอุทธรณ์ขอรับ 5000

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ สำหรับสถานการณ์ covid-19 จนทำให้ทางภาครัฐได้ออกมาตราการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ  จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการช่วยเหลือ ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากCOVID19

จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

ล่าสุด แฟนเพจ Krungthai Care เผยว่า กระทรวงการคลังเปิดให้อุทธรณ์เรื่องเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผ่านช่องทางออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพียงช่องทางเดียว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการเว้นระยะห่างทางสังคมในการป้องกันการแพร่ของ CD19 โดยเริ่ม 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ระหว่างนี้ หากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท

สามารถติดต่อได้ที่ Call Center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1144 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตนะค่ะ

ขอบคุณ Krungthai Care