ธนาคารออมสิน พักชำระเงินต้น ดอกเบี้ย อัตโนมัติ 3 เดือน ไม่ต้องลงทะเบียน

News

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับลูกค้าของออมสิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ทีมงานมุมข่าวได้รับรายงานว่า แบงก์ออมสิน พักชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย อัตโนมัติ 3 เดือน เริ่ม 1 เมษายน ถึง 30 มิถนายน 63 ช่วยลูกค้าจาก C0VID 19 ไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียน หากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระหนี้ตามปกติ ขณะที่บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ลดอัตราจ่ายขั้นต่ำเหลือ 5 เปอร์เซนต์

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโคโรนา ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม โดยที่รัฐบาลดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกมิตินั้น ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบนโยบายให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ในการช่วยเหลือลูกหนี้ ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง

และล่าสุดธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเป็นการเพิ่มเติม ด้วยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก C0VID 19 โดยธนาคารฯ จะดำเนินการ พักหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือน ให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และสินเชื่อเอสเอ้มอี ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

นายชาติชาย กล่าวว่า สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี 2563 ถึงปี 2564 จากเดิม 10 เปอร์เซนต์ ของยอดเงินที่เรียกเก็บ เหลือ 5 เปอร์เซนต์ ของยอดเงินที่เรียกเก็บ จากนั้นในปี 2565 ให้ชำระในอัตรา 8 เปอร์เซนต์ ของยอดเงินที่เรียกเก็บ และปี 2566 อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 10 เปอร์เซนต์ ของยอดเงินที่เรียกเก็บ

ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ (ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม แต่หากไม่สามารถชำระได้ สามารถใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารฯ ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้าได้เลย ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

ทั้งนี้ หากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระหนี้ตามปกติ ขณะที่บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ลดอัตราจ่ายขั้นต่ำเหลือ 5 เปอร์เซนต์ เลยจ้า

โพสต์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกๆ คนเชื่อว่าเราต้องผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างแน่นอน

ขอบคุณ GSB Society , มุมข่าว