ธ ก ส ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยแค่ 10บาท ไม่ใช่ลูกค้าก็ยื่นกู้ได้

News

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนได้ดีอย่างมาก จากสถานการณ์ covid ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ล่าสุดทางด้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เปิดให้ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้ ธกส 3

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเดิมของ ธ.ก.ส. มีสิทธิ์ยื่นกู้ฉุกเฉินโครงการนี้เช่นกัน เพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบและมีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 70 ปี

โดยสามารถลงทะเบียนได้ ผ่านช่องทาง Line Official BAAC Family โดยค้นหาเพื่อนด้วย ไอดีไลน์ @baacfamily หรือสแกน QR Code เช่นกัน ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอสินเชื่อ

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อน (เนื่องจากท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อได้ ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลอ้างอิง

2. บันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ กรณีที่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพทันที

3. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน

4. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ ดังนี้

เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก (หากยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ให้เลือกที่ยังไม่มีบัญชี และเตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตร เพื่อเปิดบัญชีในวันที่ธนาคารนัดไปทำสัญญาเงินกู้

เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน, ราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน

เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ

เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้

เลือกสาขาธนาคาร ธ.ก.ส. ที่สะดวกใกล้บ้านท่าน สาขาดังกล่าวจะนัดหมายท่านต่อไป

5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน

กดยืนยันการลงทะเบียน (ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทาง SMS)

6. รอการนัดหมายจากธนาคาร ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งลงทะเบียนไว้

สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นกู้และทำสัญญาได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ ได้ที่ Call Center โทร. 02 555 0555

ที่มา baac