เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เปลี่ยนข้อมูลการรับเงิน 5000 ได้แล้ว

News

อีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนได้ดีอย่างมากอย่างโครงการ เราไม่ทิ้งกัน จากกรณีรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยการแจกเงินเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน หรือคนละ 30000 บาท โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน โดย วันที่ 10 เมษายน วันนี้เป็นวันที่ 3 ที่ระบบจะส่ง SMS ยืนยันให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งข้อมูลไว้

โดยกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุปได้ดังนี้

อายุไม่ถึง 18 ปี เพราะไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน

ไม่ได้ประกอบอาชีพ เช่น แม่บ้านอยู่บ้าน

ข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับเงินเดือนเต็ม

อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งตรงนี้สำนักงานประกันสังคมดูแลอยู่แล้ว ส่วน ม39 และ ม40 นั้นจะได้รับการชาวยเหลือ 5000 บาท

เกษตรกร ทางรัฐบาลมีมาตรการเฉพาะรองรับ

นักเรียน นักศึกษา ซึ่งไม่ได้เป็นแรงงานเต็มเวลา โดย กยศ มีมาตรการดูแลอยู่

อาชีพอิสระบางประเภทไม่ได้รับผลกระทบจาก Covid โดยตรง เช่น ค้ายขายออนไลน์ รับจ้างในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง โปรแกรมเมอร์ ซึ่งภาครัฐไม่ได้สั่งปิดกิจการเหล่านี้ น่าจะมาจากการค้าขายไม่ดีผลจากภาวะเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบ Covid

ทั้งนี้ มีรายงานว่า เว็บไซต์ ได้เพิ่มเมนูให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินช่วยเหลือา 5000 บาท ได้แล้ว โดยประชาชนเข้าไปที่เว็บไซต์ แล้วเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ ที่มีแถบสีเหลือง หรือคลิก เปลียนแปลงข้อมูลรับเงิน

เมื่อเข้าไปแล้วให้กรอกรายละเอียดตามที่กำหนด

กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

กรอก วัน เดือน ปีเกิด ที่ทำการลงทะเบียนไว้

เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จ ก็สามารถกดเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินได้ทันที

ทั้งนี้ สำหรับเมนูเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินนี้ จะสงวนไว้สำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์แล้วเท่านั้น