เหตุผลที่อาชีพ ค้าขาย ไม่ผ่านเกณฑ์ รับเงิน 30000

News

ใครบ้างที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงิน “เราไม่ทิ้งกัน” เดือนละ 5,000 บาท ขยายจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน  หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เดือนละ 5000 บาท โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน โดย วันที่ 8 เมษายน วันนี้เป็นวันแรกที่ระบบจะเริ่มส่ง SMS ยืนยันให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งข้อมูลไว้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค เปิดเผยว่า 8 เมษายน 63 เป็นวันแรกที่คนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน จะได้เงินช่วยเหลือ 5000 บาทจากรัฐบาล หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่า กลุ่มใดบ้างที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนั้น

กลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุปได้ดังนี้

อายุไม่ถึง 18 ปี เพราะไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน

ไม่ได้ประกอบอาชีพ เช่น แม่บ้านอยู่บ้าน

ข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับเงินเดือนเต็ม

อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งตรงนี้สำนักงานประกันสังคมดูแลอยู่แล้ว ส่วน ม39 และ ม40 นั้นจะได้รับการชาวยเหลือ 5000 บาท

เกษตรกร ทางรัฐบาลมีมาตรการเฉพาะรองรับ

นักเรียน นักศึกษา ซึ่งไม่ได้เป็นแรงงานเต็มเวลา โดย กยศ มีมาตรการดูแลอยู่

อาชีพอิสระบางประเภทไม่ได้รับผลกระทบจาก Covid โดยตรง เช่น ค้ายขายออนไลน์ รับจ้างในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง โปรแกรมเมอร์ ซึ่งภาครัฐไม่ได้สั่งปิดกิจการเหล่านี้ น่าจะมาจากการค้าขายไม่ดีผลจากภาวะเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบ Covid

สำรับขั้นตอนการตรวจเช็กผ่านระบบ มีดังนี้

1 เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน

2 คลิกที่ ตรวจสอบสถานะ

3 กรอกรายละเอียด แล้วคลิกที่ ตรวจสอบสถานะ

4 จะมีสถานะแสดง เช่น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ที่มา thairath

เรียบเรียงโดย ninegoodtoday