เ ปิ ดรายชื่อ 20 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ปี 2563

News

เปิดรายชื่อมหาเศรษฐีไทยที่ร่ำรวยที่สุด 20+1 คน หลัง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเผยวันนี้ (17 เม.ย.) เตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงเศรษฐีไทย 20 อันดับแรก เพื่อขอความร่วมมือให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมมากกว่านี้ พร้อมเผยความหมายตัวเลข +1 จากกรณี เมื่อช่วงเวลา 18.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) โดยความตอนหนึ่ง ระบุว่า จะออกจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย 20 ท่าน ขอให้มาร่วมกันช่วยเหลือประเทศฝ่าวิกฤตโควิด-19

ตรวจสอบข้อมูลจาก forbesthailand ถึงการจัดอันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2563

*รายชื่อในทำเนียบนี้ จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลการถือหุ้นและการเงินที่ได้รับจากตระกูลและบุคคลต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแล ทำเนียบนี้ต่างจากทำเนียบมหาเศรษฐีพันล้านอื่นๆ ของเราตรงที่นับรวมทรัพย์สินของตระกูลด้วย ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันในเครือญาติตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกหลายรุ่น เราคำนวณทรัพย์สินของบริษัทมหาชนโดยอิงกับราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ส่วนทรัพย์สินของบริษัทเอกชนจะประเมินมูลค่าโดยเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายกันซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**การคำนวณทรัพย์สินจากเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นสกุลเงินไทย ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 32.663 บาทต่อเหรียญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

 
  

 1. พี่น้องเจียรวนนท์ – 2.73 หมื่นล้านเหรียญ / 8.92 แสนล้านบาท
 2. เฉลิม อยู่วิทยา – 2.02 หมื่นล้านเหรียญ / 6.6 แสนล้านบาท
 3. เจริญ สิริวัฒนภักดี – 1.05 หมื่นล้านเหรียญ / 3.43 แสนล้านบาท ลดลง
 4. ตระกูลจิราธิวัฒน์ – 9.5 พันล้านเหรียญ / 3.1 แสนล้านบาท ลดลง
 5. สารัชถ์ รัตนาวะดี – 6.8 พันล้านเหรียญ / 2.22 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น
 6. อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา – 3.8 พันล้านเหรียญ / 1.24 แสนล้านบาท ลดลง
 7. ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ – 3.1 พันล้านเหรียญ / 1.01 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น
 8. ตระกูลโอสถานุเคราะห์ – 3 พันล้านเหรียญ / 9.8 หมื่นล้านบาท คงที่
 9. วานิช ไชยวรรณ – 2.8 พันล้านเหรียญ / 9.15 หมื่นล้านบาท ลดลง
 10. ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพ็ชรอำไพ – 2.65 พันล้านเหรียญ / 8.66 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น
 11. นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ – 2.6 พันล้านเหรียญ / 8.49 หมื่นล้านบาท ลดลง
 12. Harald Link – 2.3 พันล้านเหรียญ / 7.51 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น
 13. กฤตย์ รัตนรักษ์ – 2.25 พันล้านเหรียญ / 7.35 หมื่นล้านบาท ลดลง
 14. คีรี กาญจนพาสน์ – 1.9 พันล้านเหรียญ / 6.20 หมื่นล้านบาท ลดลง
 15. สันติ ภิรมย์ภักดี – 1.86 พันล้านเหรียญ / 6.07 หมื่นล้านบาท ลดลง
 16. ทักษิณ ชินวัตร – 1.85 พันล้านเหรียญ / 6.04 หมื่นล้านบาท ลดลง
 17. วิชัย ทองแตง – 1.8 พันล้านเหรียญ / 5.88 หมื่นล้านบาท ลดลง
 18. สมโภชน์ อาหุนัย – 1.75 พันล้านเหรียญ / 5.72 หมื่นล้านบาท ลดลง
 19. ฤทธิ์ ธีระโกเมน – 1.65 พันล้านเหรียญ / 5.39 หมื่นล้านบาท ลดลง
 20. ศุภลักษณ์ อัมพุช – 1.6 พันล้านเหรียญ / 5.23 หมื่นล้านบาท ลดลง