เ ปิ ด 6 ขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินประกันสังคม เดือนละ 8000

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ สำหรับสถานการณ์ covid-19 จนทำให้ทางภาครัฐได้ออกมาตราการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress หลังจากสำนักงานประกันสังคม โดยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) แถลงมติ ช่วยเหลือให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CD 19 กำหนด ให้ CD 19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก และกองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีว่างงาน เพื่อเยียวยาผลกระทบที่ร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 7080 ถึง 8000 บาท ซึ่งขณะนี้กองทุนประกันว่างงานมีเงินรวม 1.6 แสนล้านบาท

โดยจะนำข้อสรุปเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 15 เมษายน 2563

หากดำเนินการได้ตามขั้นตอน ประกันสังคมจะสามารถจ่ายเงินอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าได้แน่นอน เพราะในระบบของกระทรวงแรงงานมีข้อมูลของลูกจ้างและผู้ประกันตัวอยู่แล้ว ประมาณ 700000 คน ที่ว่างงานในระบบ

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก CD 19 ในครั้งนี้ ที่ลาออก เลิกจ้าง อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคน และที่ได้รับผลกระทบจาก CD 19 ตรง ๆ อยู่ที่ 3.5 แสนคน รวมถึงรัฐสั่งปิดอยู่ที่ 8 แสนคน (ล็อตเก่า) ผู้ประกันตนมีทั้งหมด 11 ล้านคน

สำหรับแรงงานที่ว่างงาน ต้องการรับการช่วยเหลือจากประกันสังคม สามารถทำตาม 6 ขั้นตอนดังนี้

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

หลังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านนะคะ