เ ร า ไม่ทิ้งกัน แจกล็อก4 รวดเดียว 9แสนราย

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครก็ตามที่กำลังสงสัยในเรื่องของสถานะการรับเงินเยียวยา หลังจากที่ กระทรวงการคลัง โอนเงิน 5,000 บาท เข้าบัญชีของผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง เมื่อวันที่ 20 เมย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระท ร ว ง การคลัง จะทำการโอนเงิน 5000 บาท ระ ย ะเวลา 3 เดือน ในรอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 20ถึง21 เมย นี้ อีก 9 แสนราย เพื่อช่วยเห ลื อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจ า ก CO VIDด้วยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคารที่ได้ ล ง ทะเบียนผ่านเว็บไ ซ ต์ เราไม่ทิ้งกัน ไว้

สำหรับการแจกเงินในรอบที่ 4 ระหว่างวั น ที่ 20ถึง21 เมย นี้ จำนวน 9 แสนรายนี้ กระทรวงการคลังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ยอดเฉลี่ยการแบ่งจ่ายทั้ง 9 แสนราย ระหว่างของทั้ง 2 วันนั้นจะมีกี่ราย ซึ่งผู้ที่ยังไม่ ไ ด้รับสา ม าร ถ ลุ้นเพื่อรับเงินได้เลย

โอนล็อต 4 จำนวน 900000 ราย

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจก า ร คลัง ในฐานะโฆ ษ กกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 8ถึง17 เมย ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายเงิน 5000 บาท ต่อเนื่องทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยจ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 3จุด2 ล้านคน

หากรวมยอดในวันที่ 20ถึง21 เมย นี้ อีก 9 แสนรายด้วย จะรวมเป็น 4จุด1 ล้านคน คิ ด เ ป็นเงินกว่า 20000 ล้านบาท

เราไม่ทิ้งกัน หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 22 เมษายน

สำหรับวันนี้เป็นการเปิดลงทะเบียนให้ทบทวนสิ ท ธิ์วันแรก ประชาชนเริ่มทยอยลงทะเบี ย น กันอย่างคึกคัก

บางคนลงทะเบียนสำเร็จแ ล้ ว อย่างไรก็ขอ ให้  ทุกคนได้รับเงินกันถ้วนหน้านะครับ

สำหรับใครที่รอตรวจสอบก็ขอให้ได้รับสิ ท ธิ์