ไ ท ยเดนมาร์ค ห่วงใยแจกนมกล่องฟรี แค่ทำตามนี้เท่านั้น ได้รับทันที

Variety

ถือเป็นอีกหนึ่งน้ำใจดีๆ ของคนไทย โดยไทยเดนมาร์ก ขอเป็นกำลังใจ บรรเทาความเ ดื อ ด ร้อ น แจกนมกล่อง ส่งถึงหน้าบ้าน เมื่อวันที่ 19 เพจ เพจ พาสเจอไรซ์ไทยเดนมาร์ค ม ว กเหล็ กได้โพสต์ข้อความระบุว่า พาสเจอไรซ์ไทยเดนมาร์ค ม ว ก เหล็ ก ได้ทราบความเ ดื อ ดร้อ นของพี่น้องประชาชน

ขอให้กำลังใจทุกท่านด้วยการแจก UHT รสหวานขนาด 250 มิลลิลิตร ให้กับท่านที่เ ดื อ ดร้ อน จำนวน 200 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 โหล โดยมีกติกาดังนี้

1. ลงชื่อที่อยู่ที่ให้จัดส่ง ไว้ใต้โพสต์ ขอหมายเลขโทรศัพท์ด้วยค่ะ จัดส่งโดย Best Express

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภาคอีสาน เราจะแจกทีละภูมิภาคค่ะ

3. ถ้าได้รับนมกล่อง UHT แล้วช่วยถ่ายภาพมาลงในเพจด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้เราค่ะ

4. ถ้าได้รายชื่อครบ 200 ครอบครัว ขอปิดยอดการจัดส่งค่ะ

5 กดไลค์เพจนมพาสเจอไรซ์ไทยเดนมาร์ค ขอเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกท่านผ่าน วิกฤ ตการณ์ ครั้งนี้ไปได้ค่ะ ไทยเดนมาร์ค ศูนย์ไ.ทยเดนมาร์ค

แจกนมกล่องส่งฟรีถึงหน้ า บ้าน

ขอบคุณไทยเดนมาร์ก บรรเทาความเ ดื อ ดร้อ น 200 โหล

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณที่มาจาก นมพาสเจอไรซ์ไทยเดนมาร์ค ม ว ก เหล็ ก