18 เมษายน มีเงินเข้าบัตรคนจน 330

Variety

ถือเป็นข่าวดีของคนที่ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในเดือนเมษายน นี้ จะได้รับเงินช่วงเหลือจากทางรัฐบาลหลายรายการ ใครที่อยากทราบว่ามีรายการไหนบ้าง บัตรคนจนยังไม่มีกำหนดให้เปิดลงทะเบียนใหม่ดังนั้นผู้ถือบัตรก็ยังสามารถใช้ได้ตามปกติจนกว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อย่างเป็นทางการ สิทธิที่ท่านจะได้รับในบัตรตอนนี้

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 เมษายน 2563

1 เงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ได้คนละ 200ถึง300 บาทต่อเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

2 ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 เมษายน 2563 เงินคืนภาษี 5 เปอร์เซ็น ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนได้ เพราะคนที่จะได้นั้นต้องเติมเงินเข้าบัตรและนำไปซื้อของ

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 เมษายน 2563

1 เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิคือ ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

2 เงินช่วยเหลือ ค่าไ ฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิคือ ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไ ฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไ ฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไ ฟฟ้ากับการไ ฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง  สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเสียเวลาในการเดินทางไปกดเงินในบัตรก็สามารถโทรเช็คยอดเงินในบัตรได้ที่หมายเลย 02 1092345

ทั้งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนด้วยนะคะ เชื่อว่าเราจะต้องผ่านไปได้

ขอบคุณ  มุมข่าว