กลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่ได้เงิน 15,000

Variety

อีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนได้ดีอย่างมากอย่างโครงการ เราไม่ทิ้งกัน โดยคลังค่อยๆทยอยเก็บตกทีละกลุ่มกันไป สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก c๐vid จากการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก c๐vid ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมจะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือในกลุ่มที่ตกหล่น จากมาตรการรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก c๐vid ประมาณ 9 ล้านคน

เก็บตก 4 กลุ่ม

โดยคาดว่าเป็นลอตสุดท้ายที่รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยา แบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.2 ล้านคน จากเดิม 2.4 ล้านคน

2. กลุ่มที่ลงทะเบียนรับ เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จ จำนวน 1.7 ล้านคน ซึ่งคัดกรองจากความซ้ำซ้อนรับมาตรการแล้วเหลือ 302160 คน คาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา 5000 บาท 3 เดือน

3. กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้สูงอายุ และเด็ก จำนวน 6.9 ล้านคน จากกรอบเดิมที่ ครม.อนุมัติไว้ 13 ล้านคน จะได้รับ 1,000 บาท ระยะ 3 เดือน

4. กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคม เนื่องจากจ่ายประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จำนวน 6.6 หมื่นคน กลุ่มนี้จะได้รับ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ ไม่ได้ลงทะเบียนใหม่แต่ได้เงิน15000 บาท เราไม่ทิ้งกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่น

อย่างไรก็ตาม ต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เคาะอีกทีว่า ตัวเลขเงินช่วยเหลือในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มอื่นๆ จะสรุปตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือเสนอหรือไม่ แต่จำนวนเดือนที่จะช่วยเหลือยังกำหนดไว้ที่ 3 เดือนเหมือนเดิม

โดยคาดว่า 4 กลุ่มที่ตกหล่นนี้ จะเริ่มจ่ายเงินได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้ จำนวน 2 เดือน พร้อมกัน และเดือน ก.ค.อีก 1 เดือน แต่หาก ครม.ไม่สามารถอนุมัติได้ทันภายในเดือนนี้ จะต้องเลื่อนการจ่ายเงินไปเดือน ก.ค. ซึ่งจะจ่ายเงินก้อนเดียวเลย จำนวน 3 เดือน

ส่วนกลุ่มผู้ที่ร้องทุกข์จากมาตรการเราไม่ทิ้ง ที่เข้ามาร้องเรียนหน้าที่กระทรวงการคลังและกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 806000 คน ในจำนวนนี้คัดกรองข้อมูลแล้ว 100000 ราย พบว่า เป็นผู้ที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนหรือตกหล่น 6472 คน ส่วนที่เหลือได้รับสิทธิ์ต่างๆ ไปแล้ว

ทั้งนี้เชื่อว่าทุกๆคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเชื่อว่าเราจะต้องผ่านช่วงนี้ไปได้

ขอบคุณ กระทรางการคลัง  , ข่าวไทย