จุรินทร์ชวนคนไทย กินไข่ไก่แก้ปัญหาไข่ล้นตลาด

News

โดยก่อนหน้านี้จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ c๐vid ทำให้ประชาชนตื่นตัวซื้อไข่ไก่เก็บไว้จำนวนมาก ทำให้ไข่ไก่ขาดตลาด ราคาสูงขึ้นเกือบเท่าตัว จึงได้มีคำสั่งห้ามส่งไข่ไก่ออกนอกประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีไข่ไก่ราคาถูกไว้บริโภค ซึ่งตอนนี้สถานการณ์การของ c๐vid เริ่มดีขึ้นแล้ว ทำให้เกิดปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

ทางด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากที่ห้ามส่งออกไข่ไก่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ประมาณเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าขณะนี้ไข่ไก่มีพอบริโภคและเริ่มล้นตลาดแล้ว และอนุญาตให้ส่งออกได้แล้ว

รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดำเนินการเร่งรัดส่งออกเพิ่มเติม โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเงิน โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ช่วยให้ผู้ส่งออกได้รับเงินช่วยเหลือฟองละ 25 สตางค์ เป็นเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือน มิ.ย.-ก.ย.2563 หากไข่ไก่เริ่มขาดเพราะส่งออกเยอะไปก็จะหยุดมาตรการช่วยเหลือการส่งออก และที่สำคัญกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ รณรงค์ให้คนไทยช่วยกันบริโภคไข่ต่างกับก่อนหน้านี้ที่อย่าซื้อไปเก็บไว้เยอะเพราะมีไม่พอ

ตอนนี้ต้องให้ช่วยการบริโภคไข่ไก่ ซึ่งขณะนี้ไข่ไก่ผลิตได้ประมาณวันละ 41 ล้านฟอง บริโภคในประเทศวันละ 38 ล้านฟอง เหลืออยู่ 3 ล้านฟอง จึงต้องส่งออกและเร่งรัดการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ภายในประเทศ เพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ต่อไปการรณรงค์ที่ว่านี้จะไปจำหน่ายพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ล็อต 4 ทุกอำเภอ ในราคาฟองละ 2 บาท แผงหนึ่ง 10 ฟองก็เพียง 20 บาท ขอเชิญชวนชาวไทยช่วยกันอุดหนุนช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ต่อไปด้วย

ตอนนี้ประชาชนทุกคนต้องหันมาช่วยกันบริโภคไข่ไก่ช่เพราะก่อนหน้านี้ห้ามส่งไข่ไก่ออกนอกประเทศเพื่อให้ประชาชนได้มีไข่ราคาถูกบริโภค จนตอนนี้ไข่ไก่เริ่มล้นตลาดแล้ว

ขอบคุณ ข่าวรายวัน