ชาวบ้านขอนแก่นร้อง สามีเสี ยไม่ได้รับเงินฌๅปนกิจ อบต.ระบุ ขาดส่ง 1 บาท

Variety

ชาวบ้าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ร้องสื่อขอความเป็นธรรม ไม่ได้รับเงินฌาปนกิจ หลังสามีเสี ยด้าน อบต.ระบุ ว่า จ่ายไม่ได้เพราะค้างชำระ 1 บาท ขัดแย้งกันชาวบ้านบอกจ่ายทุกเดือน

(7 มิ.ย.63) ที่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ชาวบ้านได้ร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวหนึ่ง ซึ่งไม่ได้รับเงินฌๅปนกิจ หลังสามีเสี ย

นางคำปัน สีทะรัง อายุ 53 ปี ชาว ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น เปิดใจว่า สามีเสี ย เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา จัดงานเรียบร้อยแต่ครอบครัว ยังไม่ได้เงินที่เข้าร่วมโครงการฌๅปนกิจขยะ จำนวน 23,000 บาท จาก อบต.บริบูรณ์ เมื่อสอบถามก็ได้รับคำตอบว่า “ไม่จ่าย” เพราะเป็นสมาชิกที่จ่ายเงินไม่ครบขาดไปจำนวน 1 บาท

ตนเข้าเป็นสมาชิกโครงการฌาปนกิจขยะ ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยระเบียบที่ทราบคือ สมาชิกต้องต้องจ่ายค่าแรกเข้าคนละ 300 บาท ทยอยจ่ายให้ครบในช่วง 4 เดือนแรก ซึ่งเมื่อจ่ายครบเรียบร้อย ก็จะคุ้มครองทันที และต้องจ่ายทุกเดือนตามความเหมะสม ห้ามขาด ถ้าสมาชิกขาดการจ่ายเงินสิทธิในการเป็นสมาชิกก็ขาดเช่นกัน เพราะเงินดังกล่าวเป็นเงินสะสม หากสมาชิกหรือคนในครอบครัวของสมาชิกเสี ย จะได้รับเงินฌ าปนกิจจากโครงการดังกล่าวทุกราย

นางคำปัน เล่าต่ออีกว่า ที่ผ่านมาจ่ายเงินตามระเบียบมาตลอดคือทุกวันที่ 14 ของทุกๆเดือน สมาชิกจะนำส่งเงินเข้าโครงการ ที่มีกรรมการเป็นผู้รับไปดูแลต่อ ตนจ่ายมาทุกเดือนๆละ 50 100 200 บาท มาอย่างต่อเนื่อง

จนล่าสุดได้จ่ายเงินเข้าโครงการเมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมาจำนวน 200 บาท เมื่อสามีเสี ย กลับไม่มีการจ่ายเงิน จนต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อนบ้านมาจัดงาน ให้สามีตัวเอง เมื่องาน เรียบร้อยจึงไปทวงถามที่ อบต. แต่ไม่มีใครให้คำตอบได้

กระทั่งเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 63 อบต.มีการเรียกประชุม กรรมการและผู้ดูแลโครงการที่อบต.บริบูรณ์ ในที่ประชุมสรุปการจ่ายเงินฌาปนกิจด้วยการยกมือในที่ประชุม ซึ่งมีคนยกมือสนับสนุนให้จ่ายเงิน จำนวน 8 ราย อีก 15 ราย ไม่ให้จ่าย จึงได้สอบถามในที่ประชุมว่าด้วยเหตุผลใดจึงไม่จ่าย มีคนบอกว่าเงินสะสมขาดไป 1 บาท จึงไม่ได้รับเงิน

เมื่อรู้ว่าไม่ได้รับเงิน จึงขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่ อบต. มาให้ลูกและเพื่อนบ้านตรวจสอบพบว่า มีการฝากเงินเข้าโครงการตามวันเวลาที่โครงการกำหนด และมีการถอน ครั้งละ 20-80 บาท ซึ่งตนเชื่อว่า เป็นการถอนเพื่อจ่ายเงินฌาปนกิจให้คนเสี ย และพบว่าในเอกสารเดือนมีนาคม ยอดเงินของตัวเองติดลบ 1 บาท ต่อมาวันที่ 20 เมษายน 2563 ฝาก 100 บาท มีการถอน 60 บาท และถอนติดต่อกันอีก 40 บาททำให้มียอดติดลบอีก 1 บาทตามเดิม

ต่อมาวันที่ 14 พ.ค.63 ฝากเข้า 200บาท ถูกหักไป 1 บาท เหลือยอดสะสม 199 บาท นอกจากนี้ยังถูกลบชื่ออกจากการเป็นสมาชิกโครงการด้วย จึงอยากฝากสื่อมวลชน หาความเป็นธรรมให้ครอบครัวด้วย