ไล่ยึดเงิน คืนคลังหลวง

News

อีกหนึ่งโครงการที่ให้ความช่วยเหลือชาวเกษตร จากสถานการณ์ c๐vid ทำให้ทุกอาชีพต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยกันหมด รัฐบาลได้มีมาตกรออกมาช่วยเหลือสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร การจ่ายเงินเยียวย าเกษตรกร ผ่านทาง www.เยียวย าเกษตรกร.com ที่ได้รับผลกระทบจาก c๐vid เดือนละ 5000 บาท จ่าย 3 เดือน รวม 15,000 บาท ก่อนหน้านี้ทางเกษตรอำเภอ และเกษตรกร ก็มีการร้องเรียนว่า ทำไมเยียวย าเกษตรกรถึงจ่ายเงินข้าราชการท้องถิ่นด้วย ทั้งที่มีรายได้ประจำเหมือนกัน ทำไมถึง 2 มาตรฐาน นั้น

ไ ล่ยึ ดเงิน จาก ข้าราชการท้องถิ่น คืนคลังหลวง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยหลังจากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย c๐vid ครั้งที่ 2ทับ2563 กล่าวว่า จากกรณีที่มีการร้องเรียนว่าทำไมข้าราชการท้องถิ่นถึงได้รับเงินเยียวย า c๐vid เดือนละ 5000 บาท รวม 3 เดือน 1.5 หมื่นบาท นั้น

และกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.จ่ายไปแล้วนั้น ล่าสุด ทางคณะทำงานได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจริง ดังนั้นจะส่งเรื่องให้ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ ธ.ก.ส.ยึ ดเงินคืน เป็นทำนองเดียวกันกับข้าราชการประจำไม่ได้สิทธิ์เยียวย าเกษตรกร 5000 บาท เพราะยังมีเงินประจำ แล้วไม่ได้รับผลกระทบจาก c๐vid

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ , มุมข่าว