3 กลุ่มบุคคล เตรียมรับเงินโอนเข้าในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ ใครได้บ้าง รีบเช็กเลย

Variety

อีกหนึ่งข่าวที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเผยว่า

ตอนนี้ก็เตรียมที่จะกดเงินรับเงิน สำหรับเงินที่จะโอนเข้าในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ให้กับท่านที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ซึ่งหลักๆก็จะมีอยู่ 3 กลุ่มที่จะได้รับเงินชัวร์แล้ว ประกอบด้วย

1.เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด 600 บาท / 2. เบี้ยผู้สูงอายุ 600 – 1,000 บาท / 3.เบี้ยผู้พิ กา ร 800 บาท

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ทั้ง 3 กลุ่มนี้รวมกันประมาณ 13 ล้านคนได้รับเบี้ยยังชีพหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กประจำเดือนอย่างแน่นอน ส่วนที่มีข่าวลือว่าเงินเยียวยา 3,000 บาท จะโอนให้รวมกับเบี้ยยังชีพประจำเดือนนั้น ข่าวนี้ยังไม่มีการยืนยันวันกำหนดที่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนสำหรับเงินเยียวยา 3000 บาท ก็คือมีการสรุปว่าเงินเยียวยาจะให้เฉพาะผู้ที่ตกหล่นจากเงินเยียวยา 5000 บาท เราไม่ทิ้งกันและเงินเกษตรกร ใครที่ได้เงิน 5000 บาทไปแล้วท่านจะไม่ได้รับเงิน 3000 บาท

ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะได้รับเงิน 3000 บาท ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางมีจำนวนประมาณ 6.9 ล้านคน แต่ก็ต้องเข้าสู้ที่ประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองในเรื่องของการบริหารจัดการการใช้งบประมาณ และการตรวจสอบความซับซ้อนอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่ง ถึงจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์ในส่วนนี้ ซึ่งวันโอนเงินยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจน

ทั้งนี้เชื่อว่าทุกๆคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเชื่อว่าเราจะต้องผ่านช่วงนี้ไปได้

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ , ข่าวไทย