ยืนยันแล้ว เงินช่วยเหลือ 3,000 เผยวันเงินเข้า

Variety

ถือเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้เปราะบาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินกลุ่มเปราะบางโดยระบุข้อความว่าว่า เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โอนแน่นอนภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้

โดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย แบ่งเป็น เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็ก 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และคนที่มีบัตรประจำตัวคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 1,330,529 ราย

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ / สยามท็อปปิก