ชี้แจงด่วน แจกเงินเราไม่ทิ้งกัน ห้าพัน อีก 1 เดือน

Variety

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากประชาชน โดย ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง ศบค. แจ้งเพิ่มเงินเยียวย า 5000 บาท ต่ออีก 1 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ศูนย์บริหารสถานการ c๐vid ศบค. พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีข้อความที่การกล่าวถึงศบค. ว่าได้ออกมาแจ้งเรื่องมาตรการเยียวย า 5000 บาท ที่มีการต่ออีก 1 เดือนนั้น ทางศูนย์บริหารสถานการณ์ c๐vid หรือ ศบค. ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากทาง ศบค. ไม่เคยกล่าวว่ามีการต่อมาตรการเยียวย าอีก 1 เดือน ตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้งปัจจุบันมาตรการเราไม่ทิ้งกัน หรือมาตรการเยียวย า 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

และขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องการต่อมาตรการเยียวย าออกไปอีก 1 เดือน สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการฯ แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวย าเนื่องจากประสบปัญหาโอนเงินไม่สำเร็จเพราะชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อ และนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้

กระทรวงการคลังยังดำเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ โดยขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะมีการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ต่อไป ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์ c๐vid ศบค. สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊ก ศูนย์บริหารสถานการณ์ c๐vid ศบค. หรือโทร GCC1111 บทสรุปของเรื่องนี้คือ ศบค. ไม่เคยกล่าวว่ามีการต่อมาตรการเยียวย าอีก 1 เดือน

ซึ่งปัจจุบันมาตรการเยียวย า 5000 บาท ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องการต่อมาตรการเยียวย าออกไปอีก 1 เดือน หน่วยงานที่ตรวจสอบ ศูนย์บริหารสถานการณ์ c๐vid ศบค.

ขอบคุณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอ ม ประเทศไทย / สยามท็อปปิก