กองสลาก หาวิธีควบคุม ล็อตเตอรี่แพง

News

เรื่องล็อตเตอรี่แพง ขายเกินราคา ยังคงเป็นเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้า หรือแม้แต่รัฐเองก็ยังแก้ไม่ตก ยังคงมีผู้ขายเกินราคา 80 บาทเสมอ และยิ่งเป็นสลากชุดราคาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ก.ย. นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสลากฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. มีมติเห็นชอบให้ปรับระบบการพิมพ์และจัดสรรสลากฯ ให้กับผู้ขายในระบบโควตา

และในระบบซื้อ จอง เป็นระบบเดียวกันทั้งหมดทั่วประเทศ 100 ล้านฉบับ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2563 เพื่อแก้ไขปั ญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) เกินราคา ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรวมชุด 5 ใบ 10 ใบ จนถึง 30 ใบ ระบบการจัดสรรสลากฯ จะเป็นระบบเดียว เช่น จัดสรรโควตาในระบบ 2-2-1 หรือ 2-1-1-1 ก็ได้และยกเลิกการจัดสรรในระบบโควตาที่ให้เป็นเล่มในแบบเรียงเลข ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 33 ล้านเล่มออกไป ก็จะทำให้การรวมชุดทำได้ยากขึ้น

กองสลากฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปั ญหาลอตเตอรี่แพง ซึ่งการปรับระบบขายเป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ จะทำให้โอกาสในการรวมชุดมากกว่า 2 ใบทำได้น้อยมาก ดังนั้นจะเห็นว่าหลอตเตอรี่รวมชุด 5 ใบ 10 ใบ และ 30 ใบจะหายไปจากระบบ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.นี้ และจะดึงราคาสลากฯ ที่ขายเกิน 80 บาทต่อใบลงมาได้

ที่ประชุมสลากฯ นำผลการจัดเสวนาผู้ค้าที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการ สื่อมวลชน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นในระบบออนไลน์ให้คณะกรรมการสลากฯ พิจารณา ยืนยันว่าการแก้ไขปั ญหาสลากฯ เกินราคาจะต้องทำแบบเบ็ดเสร็จ ในกรอบสลากฯ แบบใบ 6 หลักเหมือนเดิม ไม่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งจะไม่มีการพิมพ์สลากเพิ่ม จากปัจจุบันอยู่ที่ 100 ล้านใบให้หมด

นอกจากนี้ ที่ประชุมสลากฯ ยังมีมติให้ทำหนังสือไปยังจังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช้มาตรการป้องปรามในพื้นที่และติดตามการขายสลากฯ เกินราคา การขายช่วง ซึ่งในส่วนนี้สำนักงานสลากฯ จะเร่งดำเนินการ รวมทั้งให้ไปกำหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนผู้ค้าสลากรอบใหม่ จากที่คู่สัญญาจะครบกำหนดในวันที่ 16 ธ.ค. นี้

นายธนวรรธน์ กล่าวอีกว่า จากข้อมูล และสถิติพบว่า การขายสลากแบบ 2-2-1 ผู้ค้านำไปรวมชุดแทบไม่ได้ และจาก 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าแทบไม่มีการนำสลากฯ รวมชุดแบบ 2-2-1 มาขึ้นเงินรางวัลเลย แต่การที่พบว่าขายเกิน 80 บาท อาจเกิดจากผู้ขายบางคนนำสลากฯ ที่เป็นที่ต้องการไปขึ้นราคา ซึ่งต่อจากนี้ไปจะมีการคัดกรองผู้ขายจริง โดยสำนักงานสลากฯ จะประเมินอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ทางกองสลากฯ คิดวิธีแก้ขายลอตเตอรี่แพง ปรับระบบการพิมพ์และจัดสรรสลากในระบบซื้อ จอง เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด ลั่น 16 ธ.ค.ลอตเตอรี่ชุดต้องหายไป หาซื้อใบละ 80 ได้แน่