คำสั่ง จนท. เตรียมรับมือ พายุโนอึล เซ็กด่วนพื่นที่ใดบ้าง

News

เรียกได้ว่า  ได้รับความสนใจ กันทั้งโซเชียล และคนทั้งประเทศตอนนี้ ล่าสุด วันที่ 18 ก.ย. 2563 พ  ต อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ต ร. เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและคลื่นลมแรง น้ำป่าไหลหลากจาก “พายุโนอึล” ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็น “ใต้ฝุ่น” ในทุกพื้นที่ทั่วทุกภาค ว่า พล .ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินด  า ผ บ.ต ร. ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 กองบัญชาการตำร วจตระเว นชายแ  ดน กองบินตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ของสำนักงานตำร วจแห่งชาติ เฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือ เพื่อสนับสนุน ป้องกั นและแก้ไขปัญหาอุทกภั ย พร้อมทั้ง สนับสนุนด้านอากา ศยาน การลำเลียงส่งต่อผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยไปทำการรักษาเมื่อได้รับการร้องขอ โดยประสานการปฎิบัติภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหาร ฝ่ายปกค รอง กระทรวงสาธาร ณสุข และภาคเอกชน

โดยให้ผู้บังคับการจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจ ลงพื้นที่ดูแลด้วยตนเอง จัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน อาทิ ขนย้ายสิ่งของ ลำเลียงผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ พร้อมทั้ง จัดชุดช่างสนาม เข้าช่วยเหลือ ซ่อมแซม ฟื้นฟู บ้านเรือน พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวกเส้นทางการจราจร พร้อมทั้งการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดที่ขวางช่องทางการจราจร ประกอบกับ เพิ่มกำลังสายตรวจทั้งทางบก ทางน้ำออกป้องกันเหตุ และเพิ่มวงรอบในการตรวจตรา เพื่อป้องกันฉวยโอกาสซ้ำเติมประชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งนอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กรณีมีการกักตุนสินค้า เพื่อจำหน่ายในราคาที่สูงอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

รองโฆษก ต ร. กล่าวต่ออีกว่า พ ล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผ บ. ร. ได้ให้ตำรวจทุกนาย คำนึงถึง ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง หากมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเสียหาย ให้ผู้กำกับสถานีตำรวจในพื้นนั้น เปิดโรงพักให้บริการประชาชน เข้าพักอาศัย พร้อมบริการน้ำ อาหาร และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในเบื้องต้น พร้อมประสานหน่วยร่วมปฎิบัติที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือ อีกทั้ง ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติในครั้งนี้ โดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด ผ่านทางช่องทางการรับรู้ต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยเจ้าหน้าที่ตำ รว จทุกหน่วยจะดูแลพี่น้องประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ