ด่วนรับฟ้อง หนุ่ม กรรชัย เรียก 50 ล้าน

News

เรียกได้ว่า คนชทั้งโซเชียล ต่าง ออกความคิดเห็นและติดตามกัน มากมา จากกรณี เรื่อนี้เจ้าเรื่องยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 3 ก.ค.2562 ระบุว่า เจ้าของเรื่องเป็นผู้ก่อตั้งโครงการเฟสออฟบายด๊อกเตอร์เซปิง ให้คำปรึกษา หากใครจะทำก็จะแนะนำให้ไปทำกับโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2562 รายการโหนกระแสทางสถานีโทรทัศน์ช่องสาม ออกอาการรายการ มี หนุ่ม นายกรรชัย กำเนิดพลอย เป็นพิธีกร คนอื่นๆ มาร่วมรายการลักษณะพูดถามกันไปมามีการวางแผนใส่ความโจทก์

แม้ไม่ระบุชื่อเจ้าเรื่อแต่ใช้เทคนิคตั้งชื่อหัวข้อรายการเพื่อเชื่อมโยงให้เข้าใจว่าเป็นโจทก์ กับยังเอาข่าวที่ พ ล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล แถลงข่าวมาอ้างอิงในรายการ โดยมีเจตนาเจ้าเรื่อง เสื่ อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่ นเกลียดชั   ง จึงขอให้ลงโทษฐานห มิ่นประม าท

อีกทั้งเมื่อมีข่าวและมีการออกอากาศ รายการออกไปทำให้แทบไม่มีคนมีใช้บริการโครงการดร.เซปิง หรือถูกยกเลิกนัดทั้งหมด ที่โจทก์วางแผนชีวิตทำธุรกิจ และจะลงสมัคร ส.ส. แต่ชื่อเสียงต้องมาจบสิ้น

ล่าสุดที่ห้องพิจารณา 902 ศ าลอาญ า ถ.รัชดาภิเษก ศ าลนัดฟังคำสั่งชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เรื่องที่ อ.1693/2562 ที่ ดร.เซปิง ไชยศาสน์ อายุ 47 ปี ประธานโครงการศัลยกรรมความงามเฟซออฟ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายกรรชัย หรือ หนุ่ม กำเนิดพลอย พิธีกรทีวีรายการโหนกระแส ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 นายภิญโญภัทร์ ชิดตะวัน ทนายความ กับผู้เสียหาย

ที่มาออกรายการทั้งหมด 7 คน เรื่องหมิ ่นประม าทโดยการโฆษณา โดยฟ้องเป็นคด ีแพ่งเกี่ยวเนื่องคด ีอ าญ าเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจำนวน 50 ล้านบาท

ศ าลพิเคราะห์พยานหลั กฐา นเจ้าเรื่องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เจ้าเรื่องเบิกความว่า บุคคลทั้ง 7 คนได้ร่วมกันใส่คว ามหมิ ่นป ระม าทโดยการโฆษณา จากการร่วมกันพูดออกรายการ “โหนกระแส” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 โดยนายกรรชัย จำเลยที่ 1 นำภาพวีดีโอการแถลงข่าวของเจ้าพนักงานตำร วจมาประกอบและอธิบายในรายการ ซึ่งมีทั้งชื่อ นามสกุลและภาพของเจ้าเรื่องในผังเชื่อมโยงที่เจ้าพนักงานตำร วจจัดทำขึ้น และเป็นภาพและเสียงที่ปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนอย่างแพร่หลาย ที่มีการระบุชื่อ เจ้าเรื่องอย่างชัดเจนในการแถลงข่าวดังกล่าวมีจำเลยหลายคนไปร่วมและมอบดอกไม้ด้วย

ทั้งนี้ทั้ง 7 คน มีเจต นาที่จะสื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและทราบว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในรายการ คือ ตัวเจ้าเรื่อง โดยมีเจตนาใส่ความ ทำให้ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ซึ่งในชั้นนี้การถามค้านของบุคคลทั้ง 7 คน ยังไม่เพียงพอที่จะนำมาหักล้างพยานหลักฐานของเจ้าเรื่องได้ เห็นว่าคดีของเจ้าเรื่องมีมูลและให้ประทั บฟ้ องไว้พิจารณา และนัดตรวจพย านหลั กฐ าน  สอ บ คำให้การเพื่อกำหนดนัดสื บพย านในวันที่ 16 พ.ย. 2563 นี้ เวลา 09.00 น.