บริษัท ยื่นหนังสือสั่งปลดพนักงาน 600 ชีวิต

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์ภาสะเศรษฐกิจในตอนนี้ ส่งผลกระทบให้หลายกิจการเริ่มปลดพนักงาน เพื่อปรับสมดุลของบริษัท ล่าสุดวงการอสังหาฯ พลัส พร๊อพเพอร์ตี้ บริษัทในเครือแสนสิริ ยื่นหนังสือสั่งปลดพนักงาน 600 ชีวิต แจ้งเหตุสถานการณ์ในตอนนี้ ส่งผลกระทบเศรษฐกิจหนัก ลูกค้าลดฮวบ ไม่สมดุลโครงสร้างองค์กร พร้อมจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย

เมื่อวัน เสาร์ 19 ก.ย. 2563 เวลา 13.04 น. มีรายงานข่าวว่า บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทในเครือ แสนสิริ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือเลิ กจ้างพนักงานในเครือกว่า 600 คน จากพนักงานทั้งหมดประมาณ 4,000 คน แบบกระทันหัน ส่งผลให้พนักงานที่ได้รับหนังสือสั่งปลดแบบกะทันหันต่างตกใจไปตามๆ กัน เนื่องจากไม่มีสัญญาณล่วงหน้ามาก่อน

ทั้งนี้ในหนังสือการเลิกจ้าง ระบุเหตุผลว่า ด้วยสถานการณ์นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นผลให้ปริมาณความต้องการของลูกค้าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้นจำนวนงานหรือโครงการที่จะเปิดขายมีปริมาณลดลง และไม่สมดุลกับโครงสร้างขององค์กร กระบวนการทำงาน และกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ และกำลังคน ให้สอดคล้องกับจำนวนงาน หรือโครงการที่มีปริมาณลดลง เพื่อให้องค์กรโดยรวมสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดกำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โครงสร้างองค์กร และกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลิกจ้างท่าน โดยท่านจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และภายใต้กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของบริษัท ท่านมีสิทธิได้รับเงินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการเลิกจ้างนั้น แยกเป็นรายการดังต่อไปนี้ 1.สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า , 2. ค่าชดเชย (เท่ากับอัตราจ้างสุดท้าย 180 วัน) 3.ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี (ตามส่วนวันหยุดพักผ่อนประจำปี ซึ่งพนักงานพึงมีสิทธิ จำนวน 7 วัน)

บริษัทขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้ความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้บริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา และขออำนวยอวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตต่อไป หากในอนาคตเมื่อบริษัทผ่านพ้นวิกฤตติในครั้งนี้ และมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน บริษัทจะพิจารณาท่านเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ พนักงานรายหนึ่งที่ได้รับหนังสือเลิกจ้าง เปิดเผยว่า ตนรู้สึกเสียใจมากหลังทราบเรื่อง เพราะบริษัทไม่เคยมีการแจ้งล่วงหน้า หรือมีท่าทีจะปลดพนักงานออกแต่อย่างใด ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงยังเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยว่า ทางบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายจะปลดคนออกอย่างแน่นอน แต่กรณีนี้ยังดี ที่บริษัทฯจ่ายเงินชดเชยให้ตามกฎหมาย

ขอบคุณ dailynews