พบผู้เป็นโควิด เพิ่ม 22 ราย

News

วันที่ 28 ก.ย. 2563 นี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ รคติดเ ชื้อไ ว รั สโ ค โ ร น า 2019 (โ ค วิ ด 19) หรือ ศบค. รายงานว่าสถานการณ์ผู้ติดเ ชื้อของประเทศไทยในวันนี้ พบเพิ่มขึ้นถึง 22 ราย เป็นผู้เดินทางมาจาก 4 ประเทศ ยอดป่ วยยืนยันสะสม 3,545 ราย

ซึ่งภายหลังประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยมีรายงานดังนี้

ผู้ป่ วยยืนยันติดเ ชื้อในประเทศ 0 ราย

ผู้ป่ วยยืนยันติดเ ชื้อใน State Quarantine 22 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 2 ราย

กลับบ้านแล้ว 3,369 ราย

ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 117 ราย

ไม่มีรายงานผู้เสี ยชีวิต ยอดผู้เสี ยชีวิตคงที่ 59 ศพ

ยอดผู้ป่ วยยืนยันสะสม 3,545 ราย นับเป็นรายที่ 3,524 – 3,545

ประเทศไทย เป็นอันดับที่ 138 ของโลก

ภาพจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ผู้ติดเชื้อโ ค วิ ดวันนี้ เดินทางมาจากปากีสถาน 1 ราย ซูดานใต้ 16 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย และอินเดีย 4 ราย ทั้งหมดเข้า State Quarantine ของรัฐส่วนการติดเ ชื้อในประเทศไม่มีรายงานเพิ่มเติม พร้อมกันนี้ นพ.ทวีศิลป์ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยต่อไป นี่คือความสำเร็จของประเทศจากความร่วมมือประชาชนทุกคน

อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนทุกคน ทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้โ ค วิ ดกลับมากแพร่ระบาดรอบ 2 อีกรอบ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล COVID-19