ยื่นเคาะต่อ พรก ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

News

ถ้าต่ออีก จะ คิดอย่างไงกันบ้าง เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ชาวโซเชียล ต่าง เข้ามาดูและออกความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐม นตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดเล็ก โดยมีพ ล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้ง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

นายกรัฐม นตรี

ในที่ประชุมหารือถึงประเด็นที่สำคัญหลายเรื่อง ในประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงกรณีการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 ก.ย.2563 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปอีก 1 เดือน ซึ่งจะครอบคลุมตลอดเดือน ต.ค.2563 เพราะยังถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข

 

เล็งต่อ พรบ ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบการออกวีซ่าประเภทพิเศษ Special Tourist Visa STV ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มาพำนักระยะยาว และต้องยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของ ศบค.

โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับวีซ่านี้จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยได้ 90 วัน และต่อได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมเป็น 270 วัน โดยที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กมีความเห็นไม่ขัดข้องต่อเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะมีการนำผลการหารือครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอในการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 28 ก.ย.นี้