อนุมัติแล้ว เพิ่มวงเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1500 บาท

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เพจเฟซบุ๊กชื่อ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮ ครม. เห็นชอบโครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน อีกคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 รวมคนละ 1500 บาท

โพสต์ดังกล่าว

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเคยได้ 200 บาท จะถูกเพิ่มวงเงินเป็น 700 บาทต่อเดือน ส่วนคนที่ได้ 300 บาท จะถูกเพิ่มวงเงินเป็น 800 บาทต่อเดือน

ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC