เช็กก่อนรับเงิน คนละครึ่ง 3,000 ไม่ใช้ตามกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์

News

เป็นอีกหน่งข่าวสารดีๆ จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2563 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง 2 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 2. โครงการคนละครึ่ง

ซึ่งประชาชน 10 ล้านคน ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถลงทะเบียนนั้น จะสามารถเริ่มลงทะเบียนได้พร้อมกันผ่าน wwwคนละครึ่งcom วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

โดยขั้นตอนการใช้สิทธิ์หลังจากลงทะเบียนสำเร็จคือ

รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน

จากนั้นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์ผ่าน g-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563 จำกัดเวลาตั้งแต่ 06.00 น. – 23.00 น.

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องเริ่มใช้จ่าย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายภายใน 14 วันนั้น จะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิ์ที่ถูกตัดจะนำไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่

ขอบคุณที่มา thairath