เราไม่ทิ้งกัน แจกอีกคนละ 3000

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ไบรท์ทีวี นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบระบุว่า ที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และแจกเงินให้กับคนที่อายุ 18 ปี ขึ้นไปจำนวน 15 ล้านคน คนละ 3,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ใครจะได้เงินดังกล่าว และได้กี่คน ?

บุคคลที่อายุ 18 ปี อาชีพอะไร เงินเดือนเท่าไร ได้หมด ขึ้นไปจำนวน 15 ล้านคน

ได้คนละเท่าไรคนละ 3,000 บาท

กำหนดให้ใช้เงินอย่างไร ?

ให้ใช้วันละ 100-250 บาท

เงินที่ได้ ใช้กับร้านไหนได้บ้าง ?

ใช้กับร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่มาลงทะเบียน ร้านค้าเซเว่น และในห้างสรรพสินค้าได้

ทั้งนี้การซื้อของจะเป็นแบบร่วมจ่าย โดยผู้ซื้อจ่าย 50% – รัฐจ่ายให้ 50% และรัฐบาลจะใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในโครงการนี้จำนวน 4.5 หมื่นล้านบาท ใช้ในโครงการนี้ เมื่อรวมกับที่ผู้ได้สิทธิต้องออกด้วย จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ 9 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มได้ภายในเดือนตุลาคม 2563 โดยจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน อนึ่งตามรายงานข่าวระบุว่า ยังไม่ทราบวิธีการลงทะเบียนหรือการรับเงินของโครงการนี้ แต่อาจจะเป็นการทำโครงการผ่านเว็บไซต์ เช่นเดียวกับ เราไม่ทิ้งกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก ไบรท์ทีวี