เรือพ่อหลวง ยิ่งใหญ่ สวยงาม

News

โพสต์นี้เป็นโพสต์ที่ เรียกได้ว่ามีคนติดตามกัน มากมาย  ทั้งโซเชียลวันที่ 18 กันยายน 2563 เพจที่ใช้ชื่อว่า เรื่องราวสาระพัน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า #เรือของพ่อยิ่งใหญ่และสวยงาม

#คิดถึงพ่อหลวงสุดดวงใจ

เรือของพ่อ

เรือ ต.91 ขึ้นบก

ปลดประจำการ

ทัพเรือ ปรับปรุงใหม่

นำไปไว้ที่ อุทยานประวัติศาสตร์

สัตหีบ รำลึกถึง ร.9

กองเรือยุทธการ เคลื่อนย้าย เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเรือ ต.91 ที่เคยประจำการใน กอง เรือยามฝั่ง กอง เรือยุทธการ และได้ปลดปร ะจำการไปแล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 บน เส้นทางถนนสุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพิ่อนำไปตั้งที่ อุทยานปร ะวัติศาสตร์

ทั้งนี้ ได้มีการนำขึ้นบก ทำการปรับปรุง และทาสีใหม่ เพื่อนำมาตั้งเป็นที่ระลึกถึง ร.9

ที่ ริมชายหาด หน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ เรือ ต. 91 นี้ เป็นเรือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชก าลที่ 9 มีพระรา ชดำร ิและพระบรมราชวินิจฉัย เรื่องการต่อเรือ และแบบเรือ เพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ

จนทร.ต่อเรือตรวจใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 ถึงเรือ ต.99 จำนวน 9 ลำ ตั้งแต่ 2510- 2530

โดยเรือ ต.91 ได้ขึ้นประจำการครั้งแรกเมื่อ 12 ส.ค.2511 และ ครั้งที่ 2 เมื่อ 15 เม.ย. 2535 รวมระยะเวลาประจำการ 52 ปี

หลังกองทั พเรือได้เสนอกระทร วงกลาโหมเพื่อขออนุมัติปลดระวาง เนื่องจากใช้ราชการมานานสภาพโดยทั่วไปเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง และมีความเสี่ยงในการใช้ปฏิบัติรา ชการ


โพสต์ดังกล่าว

 

ภาพจาก เรื่องราวสาระพัน