ไทยพบผู้ติดรายใหม่อีก 5 ราย

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่ยังคงมีอยู่ทุกวันอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2563 – ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ร ะบา ดของ โ ค วิ ด-19 หรือ ศบค. แถลงพบว่าวันนี้พบผู้ติดเพิ่ม 5 ราย เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น ทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่ว ยสะสม 3,466 ราย รักษาตัวอยู่ 96 ราย หายป่ว ยกลับบ้านรวมแล้ว 3,312 ราย

รายละเอียด 5 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้า สถานที่กักกัน (Quarantine)

เป็นคนไทย 3 ราย, สัญชาติอุซเบกิสถาน 1 ราย และสัญชาติญี่ปุ่น 1 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก

อุซเบกิสถาน 1 ราย

ญี่ปุ่น 1 ราย

อินเดีย 2 ราย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย