กกต. เคาะแล้ว วันเลือกตั้ง นายก อบจ.

News

ใกล้จะได้ฤกษ์เลือกตั้งครั้งใหม่แล้ว สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง สมาชิก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า (อบจ.) โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติจัดเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.2563 โดยจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.นี้ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63 ที่ผ่านมา

ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งตามที่สำนักงาน กกต. เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว กกต. จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และ นายก อบจ. ในวันที่ 26 ต.ค.2563 และจะเปิดรับสมัครการเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.2563 และวันเลือกตั้ง ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.2563

ทั้งนี้ในวันที่ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.2563 มีมติ จัดเลือกตั้ง สมาชิก นายก อบจ. อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะ

ขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง