กทม.เตรียมห้ามรถยนต์ ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป วิ่งเในช่วงกลางวัน

News

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กองบังคับการตำรวจจราจร กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขสมก. กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อมจังหวัดปริมณฑล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมแล้ว 23 หน่วยงาน เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันฝุ่น PM2.5 ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


ประชุมกันในคณะ

ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบแผนป้องกันฝุ่นในทุกระยะ โดยจะออกคำสั่ง ห้ามรถยนต์ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป วิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงกลางวัน 06.00-21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อลดปัญหารถติดและมลพิษจากควันรถ


ห้ามรถยนต์ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป วิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงกลางวัน


เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กทม.ยังได้เตรียมติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่น ในสวนสาธารณะอีก 20 แห่ง ให้เสร็จภายในวันที่ 13 พ.ย.63 พร้อมกับจัดตั้ง สถานีตรวจวัดค่าฝุ่น ที่เป็นมาตรฐานสากลเชื่อถือได้ ครบทั้ง 50 เขตแล้ว เพื่อให้รู้ว่าพื้นที่นั้นมีค่าฝุ่นมากน้อยแค่ไหน จะได้วางแผนการทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและป้องกันตนเอง หากฝุ่นอยู่ในระดับที่มีอันตรายต่อสุขภาพ