กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตถึงนั่งรถเข็น

News

เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา และจะเริ่มก้าวเข้าสู่วัยทำงาน เพื่อเดินหน้าเป็นผู้ใหญ่ต่อไป และเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. และเวลา 13.30 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่สอง โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมล รัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เฝ้าฯ รับเสด็จ

ภาพจาก Chula

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ในวันที่สอง มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย จำนวนทั้งสิ้น 4,155 คน ในการนี้ มีผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตร ผู้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ผู้รับพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพล

ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตจุฬาฯ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ ทรงฉายพระฉาย าลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานปริญาให้แก่บัณฑิตที่ต้องนั่งรถเข็น กลายเป็นภาพปลื้มปีติ

ขอบคุณ Chula