กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่ 9 พายุโซเดล

News

ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า เรื่อง พายุโซนร้อนกำลังแรง โซเดล (พายุระดับ 4) ฉบับที่ 9 (239/2563)

โดยระบุว่า เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (25 ตุลาคม 2563) พายุโซนร้อนกําลังแรง โซเดล (พายุระดับ 4) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเกาะไหหลํา ประเทศจีน ไปทางใต้ประมาณ 115 กิโลเมตร หรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.7 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กําลังเคลื่อนตัว ทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า พายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงตามลําดับ ส่งผลทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนกับมีลมแรง บริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพย ากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.00 น.

ที่มา กรมอุตุนิยมวิทย า