กำนันเมืองคอนใจบุญ หอบเงินเกือบล้าน แจกชาวบ้าน 1500 ครัวเรือน

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่บ้าน ต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช นายไกรสิทธิ์ ว่องสกุล หรือ กำนันแผน พร้อมกับนางอุไร ว่องสกุล หรือนายกฯ แต๋ว สองสามมีภรรยาใจบุญ ที่หอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ หลังได้รับความเดื อดร้อนจากการแพร่กระจายของ cd 19 และเดือ ดร้อน เรื่องราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เป็นการบรรเทาความเดือ ดร้อ นเบื้องต้น ซึ่งการแจกเงินช่วยเหลือชาวบ้านครั้งนี้ กำหนดแจกเงินครัวเรือนละ 500 บาท รวมทั้งหมด 1500 ครัวเรือน คิดเป็นเงินทั้งสิน 750000 บาท มีข้อแม้ขอให้เป็นชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.ควนกลาง

อย่างไรก็ตามการแจกเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือ ดร้ อนครั้งนี้ และมีการกำหนดระยะเวลาแจกให้ประชาชนเดินทางมารับเงินที่บ้านกำนัน คนละเวลา เพื่อป้องกันความแออัด ประกอบด้วยชาวบ้านหมู่ 1 บ้านวังวัว รับเงินวันที่ 5 ต.ค.63 ตั้งแต่เวลา 12.00 ถึง 13.00 น. ชาวบ้านหมู่ 2 บ้านปากเสียวใต้ รับเงินเวลา 14.00 -15.00 น. ส่วนชาวบ้าน หมู่ 3 บ้านปากเสียวเหนือ รับเงินวันที่ 6 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 11.00 น. และชาวบ้าน หมู่ 4 บ้านนามวล รับเงินเวลา 13.00-14.00 น . ขณะที่ชาวบ้าน หมู่ 5 บ้านคุ้งวังวัว รับเงินวันที่ 7 ต.ค.ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 11.00 น. และสุดท้ายชาวบ้านหมู่ 6 บ้านชายทุ่ง รับเงินครัวเรือนละ 500 บาท ตั้งแต่เวลา 13.00 -14.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า หลังชาวบ้านทราบข่าว มีกำนันและภรรยาใจบุญ หอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ สร้างความชื่นชมเป็นอย่างมาก ถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือ ดร้อนช่วงการแพร่กระจายของ cd 19 รวมทั้งเดื อดร้อนเรื่องราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง