ของขวัญของหนู ให้ ผอ.ร.ร.เกษียณอายุ แทนคำขอบคุณ

News

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลออกความคิดเห็น และติดตามกันมาก ซึ่งไม่ว่าใครเห็นก็อดอมยิ้มกันไม่ได้  เมื่อวันที่1 ตุลาคม 63 ที่ผ่านมา มีรายงานจาก ว่าในขณะนี้พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ตามสถานศึกษาหลายแห่งได้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ครูใน ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการ บางแห่งจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่มีผู้มาร่วมงานจำนวนมากเพื่อเป็นการแสดงความรักความผูกพันกับครูที่ต้องพ้นจากชีวิตราชการหลังจากที่ต้องรับภาระหนักมาเป็นเวลาหลายสิบปีในการอบรมสั่งสอนศิษย์เพื่อหวังให้ศิษย์เป็นคนดีของประเทศชาติ

โดยที่ ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก็ได้มีการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับ นายเพชร วงพรมมา ผอ.ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน ที่ครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 63 ที่ผ่านมาเช่นกัน ซึ่งคณะครู นักเรียนของ ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน ได้มีการจัดงานนี้ขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์ของ ร.ร. มีครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำหมู่บ้าน มาร่วมพิธีกันอย่างคึกคัก

โดยหลังจากที่ นายเพชร วงพรมมา ผอ.ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้เกษียณอายุราชการกับบรรดาผู้ที่มาร่วมงานทุกคนแล้ว นักเรียนทุกคนได้นำเอาสิ่งของที่หามาได้จากในท้องถิ่น เช่น หมากผีผ่วน ผลไม้ป่าที่มีอยู่ในป่า มะละกอ ผักกาด มะเขือ ปลาดุก เห็ด มะนาว บวบ มะเขือยาว มะขามดอง ขณะที่นักเรียนบางคนก็นำเอากระดาษมาร้อยเป็นพวงมาลัย เพื่อนำเอามามอบให้กับ ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการซึ่งนั่งอยู่บนเวที เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักและน่าประทับใจสำหรับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่า สิ่งของที่ นักเรียนนำเอามามอบให้กับ ผอ.ร.ร.เป็นผลิตผลทางการเกษตรและผลิตผลจากป่าที่นักเรียนร่วมกับพ่อแม่หามามอบให้กับ นายเพชร วงพรมมา ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการ เรียกได้ว่า ผ อ เป็นอันเปลื่อมไปเลย

นางแพรวพรรณ วงพรมมา ครู ค.ศ.3 ร.ร.บ้านไผ่หนองแคนที่ประกาศเชิญชวนให้นักเรียนนำเอาสิ่งของที่ระลึกมามอบให้กับอดีต ผอ.ร.ร.ในครั้งนี้ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 ตนร่วมกับคณะครูได้ประกาศแจ้งหน้าเสาธงหลังจากการเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วว่า นายเพชร วงพรมมา ผอ.ร.ร.จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 ก.ย. 63 และ ร.ร.จะมีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตในวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงได้แจ้งให้นักเรียนทุกคนหาของที่ระลึกมามอบให้กับ ผอ.ร.ร.ตามแต่จะหาได้

ซึ่งเนื่องจากว่า หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการปลูกพืชผักสวนครัวทุกหลังคาเรือน ดังนั้น ลูก ๆ นักเรียน จึงได้นำเอาผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในบ้าน เช่น มะละกอ ผักกาด บวบ มะเขือ มะขามดอง กล้วย มามอบให้กับ ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและแสดงความรักความผูกพันกับ ผอ.ร.ร.ในครั้งนี้ เป็นภาพที่น่ารักมากในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ แนะคนอ่าแอบยิ้ม

ทางด้าน น.ส.ธัญลักษณ์ ชินชัย ครู ค.ศ.1 ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน ที่ได้นำเอาภาพไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียล กล่าวว่า ตนเห็นภาพความน่ารักของเด็ก น.ร.ที่นำเอาผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน รวมทั้งการไปหาเก็บหมากผีผ่วนเพื่อมามอบให้กับ นายเพชร วงพรมมา อดีต ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการแล้ว เห็นว่า เป็นภาพที่น่ารักมาก เนื่องจากว่า เด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่มีของฝากของที่ระลึกที่เหมือนกับ ร.ร.ในเขตเมือง จึงได้นำเอาของที่ระลึกที่หาได้ในหมู่บ้านมามอบให้กับ อดีต ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นการแสดงความรักความผูกพัน จึงได้นำเอาภาพความน่ารักนี้ไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้เห็นภาพความน่ารักของเด็ก น.ร. ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน ในการจัดงานครั้งนี้

ขณะที่เด็กนักเรียนที่นำเอาของฝากมามอบให้กับ ผอ.ร.ร.กล่าวว่า ตนกับพ่อไปหาเก็บหมากผีผ่วน มาจากในป่า เพื่อต้องการให้ ผอ.ร.ร.ได้กินผลไม้ป่าจะได้มีสุขภาพแข็งแรง ส่วนปลาดุกหาจับมาได้จากสระในหมู่บ้าน มะขามดอง ทำเองที่บ้านเพราะว่า พ่อแม่ทำมะขามดองขายในหมู่บ้านรสชาติอร่อยเปรี้ยวมาก อยากให้ ผอ.ร.ร.ได้กินผลไม้ที่ดีมีคุณภาพจะได้มีสุขภาพแข็งแรง