คนไทยน้ำตาไหล เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ตรัสถึงพระสุขภาพ ตื่นขึ้นมา ตาซ้ายมองไม่เห็นอะไร

News

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระดำรัสเล่าถึงพระพลานามัยของพระองค์ ในโอกาสเสด็จเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งโปรดให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรที่ป่วย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อ.เมือง จ.ตาก

พระองค์ตรัสว่า รักชาว พอ.สว. พูดแล้วก็น้ำตาจะไหล ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนธันวาที่แล้ว ก็ป่ว ยกระเสาะกระแสะ อย่างที่เคยเป็น คือโรคเอสแอลอี ต้องหามเข้าโรงพยาบาลโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลย แล้วก็ใช้เวลาในโรงพยาบาลวิชัยยุทธนานพอสมควร แล้วพอออกมานึกว่าจะดีก็มาเจอ เร็วๆ นี้ ตื่นขึ้นมากลางดึก พบว่าตาข้างซ้ายมองไม่เห็นอะไรเลย ก็เลยไปหาหมอที่วิชัยยุทธ เขาบอกว่าเป็นต้อกระจก (Cataract) ต้องผ่าด่วน เพราะไม่งั้นจะเป็นต้อหิน (Glaucoma) ไม่เคยนึกว่า ขั้นตอนจะยุ่งวุ่นวาย

คือเข้าไปแอดมิท ที่โรงพยาบาลรามา อยู่ 2 อาทิตย์ โดยที่เขาสังเกตการณ์เฉยๆ โดยที่เราไม่ได้เป็นอะไร เรารู้ว่าเราเป็นอะไร แต่เขาบอกว่าต้องกักโร คก่อนพอผ่านการกักโร คทั้งหมด เขาก็เริ่มผ่ าต้อทางด้านซ้ายก่อนแล้วเมื่อได้ผลดี ก็เว้นสองอาทิตย์ แล้วก็ผ่ าข้างขวา

ภาพจาก เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty

คลิป

ขอบคุณ เรารักราชวงศ์จักรี We love Chakri Dynasty