ครม.ไฟเขียว เรือยอร์ช เรือสำราญ เข้าไทยได้

News

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 – น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบหลักการของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้เรือสำราญ หรือเรือกีฬา หรือเรือยอร์ช เข้ามาในราชอาณาจักรได้

ซึ่งการจะเข้ามานั้น ต้องมีหลักฐาน และคุณสมบัติคือ ต้องเป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์เข้าเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ กลุ่มบุคคลผู้ควบคุมย านพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำย านพาหนะ หรือผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือความเสี่ยงปานกลาง ตามการจัดกลุ่มของกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่อนคลายสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้เดินเข้าในประเทศไทย ขณะเดียวกันต้องมีการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน พร้อมทั้งมีหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ และเรือกีฬา

นอกจากนี้ต้องมีหลักฐานกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุ้มครองการตรวจรักษา cd 19 ในวงเงิน 1 แสนเหรียญสหรัฐ ตลอดช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และต้องมีหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้าในการเช่า จองสถานที่เพื่อจอดเรือ อีกทั้งต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมเจ้าท่า ว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญ และเรือกีฬาที่เข้ามาในน่านน้ำไทย

สำหรับบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาโดยเรือยอร์ช ต้องผ่านคุณสมบัติข้างต้น และได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภท Special Tourist Visa (STV) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 2 พันบาท และได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน อย่างไรก็ตาม หากครบ 90 วันแล้ว สามารถขออนุญาตอยู่ต่อได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน ซึ่งเป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น