ชาวแม่ฮ่องสอน น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จย่า

News

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์ เมื่อเวลา 06.30 น. ที่ผ่านมา โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระสงฆ์จำนวน 25 รูป ณ วัดจองคำพระอารามหลวง เวลา 07.00 น. เป็นประธานวางพานพุ่ม พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์ ณ โรงพย าบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนำผู้ร่วมกิจกรรมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์

ทางด้านอำเภอขุนยวม ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ แพทย์พย าบาล ลูกจ้าง พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทำพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ ลานเอนกประสงค์โรงพย าบาลขุนยวม และมอบทุนการรักษาของสมเด็จพระสังฆราชแก่ญาติคนไข้อนาถาจำนวน 19 ทุนๆละ 5,000 บาท

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์

นายสังคม คัดเชียงแสนนายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอเเม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เวลา 8.00 น. วางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกเเละร่วมแสดงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์