ด่วน ลงทะเบียน คนละครึ่ง เหลือสิทธิ์กว่า 4 ล้านราย

News

ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน คนละครึ่ง รีบไปเช็กสิทธิ์ด่วย หลัง ครม.อนุมัติมาตรการสำคัญ โครงการที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในประเทศ ได้แก่ 1.มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ให้ประชาชน 14 ล้านคน 2.มาตรการคนละครึ่ง กระตุ้นการใช้จ่าย 3.มาตรการช้อปดีมีคืน ประชาชนนำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้ามาลดหย่อนได้ 30,000 บาท

และได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 16 ต.ค.2563 เพื่อรับสิทธิ์รัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือ สูงสุด ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 ต.ค.2563 จากการตรวจสอบที่ www.คนละครึ่ง.com พบว่า ตอนนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์แล้วกว่า 5 ล้านสิทธิ์ ซึ่งยังเหลือสิทธิ์ที่ยังลงทะเบียนได้อีกว่า 4 ล้านสิทธิ์ โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะได้รับ SMS ยืนยันว่า “ท่านได้รับสิทธิ์ โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรก ภายใน (วันที่) ผ่านแอปฯเป๋าตัง”

อย่างไรก็ตาม ระบบจะตัดสิทธิ์ “คนละครึ่ง” หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน ตลอดโครงการ ซึ่งสามารถใช้ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. นอกเหนือเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้

วิธีการลงทะเบียน

-เข้าไปที่เว็บไซต์ “คนละครึ่ง”

-อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

-จากนั้นคลิกที่ข้อความ “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น” กด “ยืนยัน”

-กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เบอร์โทรศัพท์ จากนั้น กด “ลงทะเบียน”

-รอรับรหัส OTP ที่จะส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

-จากนั้นจะได้รับข้อความให้รอตรวจสอบข้อมูล 3 วัน และจะแจ้งสิทธิ์ผ่านทาง SMS

หลังจากที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว นอกจากนี้ หลายคนที่มีคำถามว่า หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน ระบบจะตัดสิทธิ์ที่เหลือหรือไม่ ทั้งนี้ ระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์ และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน ใครที่ยังไม่ลงรีบลงเลยจ้า