ทนายวัชรพล แนะ ผ่อนรถไม่ไหว ให้ใช้วิธีนี้

News

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เพจ สายตรงกฎหมาย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สำหรับการเช่าซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์ หากผ่อนรถไม่ไหวจนโดนไฟแนนส์ฟ้อง บางทีการต่อสู้คดี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อ เวลาไฟแนนส์ฟ้องคดี ก็มักจะเรียกค่าเสียหายมาเต็มอัตรา ซึ่งบางทีก็ไม่สมกับความเป็นจริง หากผู้เช่าซื้อรถสู้คดีก็อาจไม่ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากขนาดนั้น

รถยนต์

เวลาไฟแนนส์ฟ้องคดี ก็มักจะเรียกค่าเสียหายมาเต็มอัตรา ซึ่งบางทีก็ไม่สมกับความเป็นจริง หากผู้เช่าซื้อรถต่อสู้คดีก็อาจไม่ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากขนาดนั้น

ทนายแนะ
ปรึกษาได้
คำพิ พ า ก ษ า ของ ศ า ล ฎี ก าที่ 1140/2553 ไฟแนนส์เรียกค่าใช้จ่าย 204,173.72 บาท (โ จ ท ก์เรียกค่าเ สี ย หายเป็นค่าขาดราคา 179,173.72 บาท และค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์ เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 5 เดือน เป็นเงิน 25,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 204,173.72 บาท) สรุปว่า ศาลให้จำเลยชดใช้เงินแค่ 160,000 บาท เอง
ทั้งหมดนี้เป็นข้อดีของการสู้คดี เพราะศาลจะตัดสินจากจำนวนเงินที่เสียหายจริง ถือว่าเป็นผลดีกับตัวผู้เช่าซื้อเอง